Syseľ obyčajný

Syseľ obyčajný (Citellus citellus L.)

Vzorec chrupu má taký istý ako svišť. Je to malý štíhli sivohnedý hlodavec s hmotnosťou 0,24 – 0,34 kg, ktorý sa u nás najhojnejšie vyskytuje na juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku, ale možno ho nájsť aj v južnej časti stredného Slovenska. Najčastejšie obýva suché úhory, pasienky, násypy, okraje ciest, ale aj obrábané polia a medze. Osídľuje najmä ľahšie pôdy, kde si môže ľahko vyhrabať brloh, kde má vystlané hniezda a zásobáreň semien. Zimu prespáva. Živí sa rozličnými semenami, zelenými časťami rastlín, hmyzom ap. Pre poľnohospodárstvo a lesníctvo je škodlivý, najmä ak sa premnoží. Veľké škody spôsobuje rozrývaním hrádzí. Za potravou vychádza len cez deň. V posledných rokoch sa jeho početnosť veľmi znížila, a to najmä vplyvom rozličných rekultivácií a meliorácií pasienkov. Zoologicky patrí do čeľade vevericovitých spolu s vevericou a svišťom. Pári sa na jar a samici sa po 25 – 28 dňoch gravidity liahne 2 – 8 mláďat.