Streľba z guľovnice

Streľba z guľovnice je omnoho zložitejšia ako z brokovnice, pretože sa strieľa s nábojom s jednotnou strelou na pomerne veľké vzdialenosti a pri mierení treba porvnávať dva smerové body:

- mušku

- cieľnik

Mieridlá na správne nastavených guľových a kombinovaných zbraniach majú byť usporiadané tak, aby bola muška presne v strede cieľnika a jej horný okraj sa má dotýkať priečnej roviny cieľnika. Pri správnom mierení majú obe mechanické mieridlá splývať s okom a cieľom, a tak vytvárať zámernicu, inak môže strelec zver chybiť.

Pri streľbe s puškohľadom treba mieriť tak, aby stred optických mieridiel (hrot kolmej tyčinky, nitkový kríž, svetelný bod a pod.) zakrýval cieľový bod. Okulár ďalekohľadu musí byť v patričnej vzdialenosti od oka strelca, aby sa pri výstrele neporanilo oko alebo čelo. Pri nesprávnej vzdialenosti a smere oka od okulára vidieť v ďalekohľade tieň, ktorý je často príčinou nepresnej streľby. Guľovnicou sa strieľa väčšinou na raticovú zver. Dobrý a úspešný zásah možno očakávať iba vtedy, ak máme funkčne spoľahlivú guľovnicu a vhodný náboj.

Výkon zbrane musí zodpovedať mohutnosti a vzdialenosti zveri. Guľová strela musí spôsobiť šok - reakciu zasiahnutého organizmu.

Na stojaci zver sa strieľa guľovnicou podľa možnosti s oporou a použitím napináčika, ale medzi zbraňou a oporou má byť mäkká podložka, prípadne ruka. Zbraň sa odisťuje až  bezprostredne pred výstrelom a napínačik sa použije pred zamierením. Ak nenastane výstrel (zver odskočí), zbraň sa musí okamžite zaistiť a napnutie napináčika zrušiť.

Pri streľbe z guľovnice na bežiacu zver treba predsadiť, ale podstatne menej ako pri streľbe z brokovnice. Bežiaca raticová zver by sa nemala strieľať na väčšiu vzdialenosť ako 50 - 75 metrov. Na úspešnú streľbu má vplyv dôkladný výcvik na pohyblivé ciele na strelniciach.

Pri strieľaní treba pamätať na to, aby sa divina čo najmenej poškodila. Každý by si mal uvedomiť, že jeho poľovníckou povinnosťou je strieľať len na takú vzdialenosť, ktorá zodpovedá výkonu zbrane a shopnostiam strelca.

Pri streľbe z guľovnice je potrebná zvýšená opatrnosť, pretože pri vhodnom uhle streľby dostrel zbrane je vbeľký (aj niekoľko kilometrov). Ďalším nebezpečenstvom je odrazenie strely, preto sa nikdy nesmie strieľať v  približnom smere inej osoby, a ani tam, kde nemožno skontrolovať priestor za cieľom.