Streľba z brokovnice

Streľba z brokovnice je menej náročná ako straľba z guĽovnice, lebo jej mieridlom je len muška na konci hlavne (plošine slúži len na orientáciu smeru) a cieľ sa ľahšie zasiahne hromadnou strelou. Pri mierení má zámernica (spojnica oka, mušky a cieľa) prechádzať 3 - 5 mm nad hlavou záveru. Brokovnice sa používajú väčšiniu na odstrel bežiacej malej srstnatej alebo letiacej pernatej zveri.

Pri streľbe na malú zver, (väčšinou škodlivú), treba predovšekým správne odhadnúť vzdialenosť, rýchlo zalíciť a zamieriť. Každá brokovnica má mierny nádstrel a vo vzdialenosti asi 35 m aj potrebný rozptyl, preto stačí zamieriť rovno na cieľ alebo ho mierne prekryť. Nemožno však podceňovať správne zamierenie a spoliehať sa na značný rozptyl brokov, pretože by sme ľahko mohli chybiť. Pri streľbe na škodlivú srstnatú zver (líška) treba mieriť na prednú časť tela, aby hromadná strela zasiahla životne dôležité orgány a zviera rýchlo usmrtila. Pri streľbe na pohybujúcu sa  zver potrebuje strela určitý čas, kým doletí k cieľu, ktorý sa predlžuje ešte o čas, keď sa strelec rozhoduje, či strieľať, a čas stlačenia spúšte. Za tento čas prekoná pohybujúci sa cieľ (zver) určitú vzdialenosť, preto treba zamieriť tak, aby najhustejší zhluk brokov zasiahol zver. Základným predpokladom úspešnej streľby z brokovnive na pohybujúci sa cieľ je správny odhad smeru a rýchlosti pohybu a určenie správneho predsadenia.

Každý poľovník by si mal zapamätať veľkosť predsadenia na vzdialenosť 35 metrov, ktorú vyjadruje relatívna dĺžka tela pri maximálne rýchlosti, akú môže zver vyvinúť.

Väčšina začiatočníkov robí chybu v tom, že sa pri zamierení dôkladne nedokážu odpútať od cieľa, v okamihu výstrelu zastavia pohyb zbrane, neskoro zaregistrujú chybenie zveri a veľmi neskoro sa rozhodnú pre ďalší výstrel, ktorý býva spravidla z tých istých dôvodov tiež chybný. Okrem toho strelci čsto nedokážu zakrryť cieľ alebo strieľať pod cieľ, ak srstnatá zver beží priamo k strelcovi alebo od neho, alebo pernatá zver vzlieta kolmo dohora alebo letí od strelca priamo v určitej výške.

Pri predsadzovaní je navýhodnejšie sledovať pohybujúcu sa zver namierenou zbraňou, predstihnúť ju o potrebnú vzdialenosť a v tom okamihu stlačiť spúšť, pohyb pušky sa však nesmie zastaviť.

Maximálna účinná vzdialenosť streľby pri zbraniach kalibru 20 je 35 m, pre kaliber 16 do 37 m a kaliber 12 do 40 m. Na väčšie vzdialenosti sa strieľa len vo výnimočných prípadoch, ak ide o poranenú zver. Pri streľbe na malú zver, najmä pernatú, sleduje strelec jej znakovanie, aby sa v prípade postrieľania ľahšie dohľadala.