Straka obyčajná

Straka obyčajná (Pica pica L.)

Straka žije v Európe, v Ázii a v západnej časti Severnej Ameriky. U nás sa vyskytuje prakticky všade s výnimkou súvislých lesných komplexov do nadmorskej výšky asi 1000 m. Najlepšie jej vyhovujú poľné biotopy s pásmi kríkov, so skupinami stromov a s menšími lesíkmi, lesné okraje, ale aj parky a cintoríny. Je charakteristická sfarbením (plecia, boky a brucho má biele, ostatnú časť tela čiernu a kovovolesklú), dlhým stupňovitým chvostom, dobre známym rapotaním a ťarbavým letom. Stavia si typické hniezdo so strieškou a bočným otvorom. V čase hniezdenia žije v pároch, inak často v menších kŕdľoch. Hniezdi v marci – apríli. Samička znáša 5 – 9 vajec, na ktorých sedí 17 – 18 dní. Mláďatá vyletujú z hniezda po 22 – 24 dňoch. Straka sa živí rozličnou rastlinnou a živočíšnou potravou, najmä semenami a plodmi, hmyzom, ale plieni aj hniezda vtákov. Najväčšie škody spôsobuje na jarabiciach a bažantoch, ale aj na mladých zajačikoch.