Srnčia ruja

Srnčia zver žije v skupinách, na jar sa rozdeľuje. Srnce a srny sa vtedy začínajú správať teritoriálne. Snažia sa obsadiť čo najvhodnejšie stanovište.

Počas ruje, ktorá u srnčej zvery prebieha od polovice júla do polovice augusta, samice vypúšťajú zo žľazy medzi raticami výlučok, ktorý zanechávajú ako pachovú stopu signalizujúcu pripravenosť na párenie. Srnec značkuje svoje teritórium močom alebo sekrétom z čelovej žľazy a obtiera si parohy o kroviny. Aj napriek tomu, že sú pachové značky jasne zreteľné, srnce si navzájom územie narúšajú, čo je dôvod na súboj. Približujú sa k sebe so sklonenými hlavami a zrážajú sa parohami. Súboj sa môže skončiť aj ťažkým zranením.

 

Priebeh ruje

Samce počas spomínaného obdobia vyhľadávajú partnerky, ktoré ich vábia k sebe zvláštnym pískaním, ktoré môžeme prirovnať k pískaniu na steble trávy. Srna sa však srncovi hneď neoddá, ale začne utekať. Takáto naháňačka tvorí súčasť vábenia u srnčej zvery. Napokon sa však skončí spárením.

 

Párenie má dlhú predohru. Môže trvať jeden i dva dni. Počas nej srnec neustále naháňa zdráhajúcu sa srnu. Nakoniec ju preháňa v kruhu, okolo kríka alebo mladého stromu, zatiaľ čo ona píska. Napokon dochádza k opakovanému páreniu.

Medzi jednotlivými páreniami srnec vždy krátko odpočíva. V porastoch trávy alebo obilia zanecháva udupané kruhy s priemerom niekoľkých metrov. Srnec po párení zostáva v spoločnosti srny ešte niekoľko dní, potom si hľadá na párenie inú samicu.

 

Opustenie mláďat

Na ruji sa zúčastňuje aj srna vodiaca mláďatá. Na nejaký čas (maximálne jeden deň)  ich opúšťa, aby sa mohla spáriť. Srny, ktoré v čase pravej ruje počas letných mesiacov zostanú neplodné, sa môžu spáriť v novembri alebo v decembri počas jalovej ruje. V tomto období sa totiž začne aj u sŕn oplodnených v letných mesiacoch vyvíjať embryo.

Samica je gravidná približne 280 dní. V máji a v júni nasledujúceho roka rodia srny jedno až dve, zriedkavo tri mláďatá. Spolu s matkou zostávajú až do jari ďalšieho roku, kedy sa osamostatňujú. Na rozmnožovaní sa môžu zúčastniť už v druhom roku života.