Správne určenie lokality posedu

Pri výbere lokality na stavanie posedu by sme mali dodržiavať základné pravidlá:

1. V prvom rade je potrebné vybrať tiché a kľudné miesto, na ktorom sa často vyskytuje zver. Tá sa tam musí vyskytovať v určitom čase. Dôležité však nie je len kľudné miesto ale aj stravovacie potreby. Pasienky a miesta navštevované kvôli potrave je potrebné len pozorne sledovať  a vyhodnotiť výsledok.

2. Miesto, kde chceme posed stavať musí byť dostupné tak, aby sme pri príchode nerobili veľa hluku.  Zvieratá sú menej vystresované, keď na miesto dorazia skôr. Najideálnejšie miesta na čakanie sú v blízkosti ciest, odkiaľ je dobrý výhľad na pokojné priestranstvá. Kvôli hluku je potrebné príjazdové cesty často čistiť  hrabľami a odpratávať konáre.

3. Samozrejmosťou je stavať posed tak, aby strela nesmerovala na cestu alebo k miestu, kde sa  môžu vyskytovať ľudia. Je potrebné, aby bol v smere streľby dostatočný priestor na zachytenie striel.

4. Posedy by mali byť orientované na západ, pretože odtiaľ väčšinou fúka vietor. Mali by sme ich stavať tak, aby sa zver zozadu -teda po smere vetra-  nemohla priblížiť. Ak postavíte posed, ku ktorému sa zver môže priblížiť aj zo zadnej strany, postavte posed vo väčšej výške. Ani to však nezaručuje to, že vás zver nezavetrí, keďže niektoré druhy zvery dokážu vetriť  na  niekoľko sto metrov. Pokiaľ sa smer vetra zmení, radšej použite iný posed.

5. Ideálne miesto na postavenie posedu je medzi stromami alebo kríkmi. Ak nie je možné nájsť také miesto, ktoré bude zároveň spĺňať aj ďalšie podmienky na postavenie posedu, jednoducho zasaďte rýchlorastúce dreviny, napr. vŕby alebo jelše.

6. V prípade, že pri stavaní posedu splníme pravidlo č. 5, je pravdepodobné, že si sami zmenšíme výhľad na okolie. Musíte sa sami rozhodnúť, čo je v konkrétnom prípade dôležitejšie.

7. Pôda, na ktorej chceme stavať by mala byť vodorovná. Ak nie je, je potrebné ju vyrovnať, aby bol posed vo vodorovnej polohe. Podloženie niekoľkými na sebe uloženými podložkami nie je bezpečné riešenie.

8. Prostredie okolo posedu by nemalo byt zarastené podrastom, keďže ten drží vlhkosť a to spôsobuje rýchlejšie práchnivenie dreva.

9. V prípade, že chcete postaviť pevný posed, je nutné, aby mal k dispozícii čo najdlhšie strelné pole. V prípade pochybností môžete na takom mieste postaviť prenosný posed.