Spôsoby poľovania

Pri love musí poľovník poznať niekoľko faktorov ovplyvňujúcich lov. Medzi ne patrí biológia a etológia zveri, miesta, kde sa chodí pásť a zloženie okolitých porastov. Musí sa vedieť orientovať podľa smeru vetra. Smer slabého vetra možno zistiť podľa smeru plameňa zápalky, prípadne naslineného prsta.

Rozlišujeme individuálne a kolektívne spôsoby lovu: medzi individuálne patrí postriežka a posliedka.

 

Postriežka

Poľovanie na mieste, kde sa chodí zver pásť, húštiny, či skupina stromov sa nazýva postriežka. Miesta, kadiaľ zver prechádza najčastejšie sa stavajú posedy a pozorovateľne kvôli tomu, že zver poľovníka nemôže zavetriť. Pri tomto spôsobe lovu je najdôležitejší skorší príchod poľovníka ako zveri.
Na postriežku sa najčastejšie chodí ráno alebo večer, možno však striehnuť aj počas dňa. Závisí to od druhu zveri, od spôsobu jej života a od ročného obdobia.

 

Posliedka

Posliedka je spôsob lovu, kedy sa poľovník pohybuje po revíri. Čoraz častejšie sa na presun používajú terénne vozidlá. Poľovník sa snaží zver nájsť. Priblížiť sa k nej a uloviť ju.
Pri tomto spôsobe lovu je veľmi dôležité poznať revír, terén, smery lesných chodníkov a ciest, zvyky zveri, ležiská, hrabaniská, stopy, trus a ďalšie stopové prvky.

Na posliedku sa chodí zvyčajne ráno alebo podvečer, keď zver vychádza z úkrytu za potravou. Pri miernom daždi možno ísť na posliedku aj cez deň. Pri posliedke musí poľovník dodržiavať  dve hlavné pravidlá a to čo najtichšie pohybovanie sa a sústavná kontrola okolia.

 

Blrlohárenie

Týmto spôsobom sa poľuje pomocou psov brlohárov na líšky. Do líščieho brloha sa vpustia vycvičené brloháre, ktoré zver z brloha vyženú. Zvyčajne sa používa viac psov, lebo líšky sú vo svojich podzemných brlohoch veľmi smelé a útočné.