Škodlivá pernatá zver

Škodlivá pernatá zver

Aj v tomto prípade je názov škodlivá pernatá zver veľmi problematický. Ide tu často a druhy veľmi užitočné pre poľnohospodárstvo a pre lesné hospodárstvo, najmä so zreteľom na biologickú ochranu rastlín, alebo o vzácne druhy a trvale chránené ako prírodna pamiatka. Preto už dávno neplatí heslo starých poľovníkov zo začiatku nášho storočia, že treba zničiť každého vttáka s krivým zobákom a ostrými zahnutými pazúrmi. Patria sem dravce (dravé vtáky), ktoré sa rozdeľujú na  jastrabovité (jastrab, haja,orol, sup, včelár, orliak, hadiar, kaňa), krišiakovité (krišiak rybár), sokolovité (sokol sťahovavý, sokol rároh, sokol lastovičiar, sokol kobec, sokol kobcovitý, sokol bielopazúrový, sokol myšiar), ďalej sovy (výr, myšiarka ušatá, myšiarka močiarna, výrik, belaňa, krahuľa, kuvičok, sova obyčajná, sova dlhochvostá, kuvik, pôtik). krkavcovité (krkavec, vrana, straka, sojka), brodivce (volavka popolavá) a z veslonožcov (kormorán veľký). Z týchto druhov nepatria všetky oficiálne medzi zver, opisujú sa však preto, aby ich poľovníci poznali a vedeli ich účinne chrániť. Okrem toho sa ako nepoľovné vtáky spomínajú aj bocian a žeriav popolavý.