Sklápací rebríkový posed

Výhodou tohto posedu je možnosť zložiť ho a presunúť silou jedného človeka. Využíva sa v prípade, že chceme posed nechať na konkrétnom mieste na určitú dobu, taktiež nevyžaduje strom ako podperu.
Dominantou tohto posedu je podpera, ktorú je možné sklopiť smerom dozadu podľa sklonu terénu, a to so stúpaním do 10% a klesaním do 25%. Posed sa skladá z vopred pripraveného sedadla s rebríkom, z podpery, ktorá sa sklápa dozadu podľa sklonu terénu a z bočných podper, ktoré zaisťujú stabilitu. Pripevňujú sa k rebríku pomocou odmontovateľných kĺbových spojov. Pri skladaní postupujeme následovne:


1. Rebrík položíme na zem priečkami  dole tak, aby bol pozemný väzník v správnej polohe.
2. Pripojíme podperu, ktorá bola odmontovaná kvôli lepšej preprave.
3. Na väzní kvpravo a vľavo pribijeme do zeme kolíky.
4. Na obidvoch stranách primontujeme bočné podpery.
5. Zdvihneme podperu a vystužíme ju.
6. Posed vztýčime zdvíhaním sedacieho boxu.
7. Rebrík prevratíme dozadu a zadnú podperu vyklopíme tak, aby stál posed v správnom uhle.
8. Podperu na zemi zaistíme.
9. Zrovnáme bočné podpery šikmo dozadu a prikolíkujeme ju.

Návod na stavbu sklápacieho rebríkového posedu:

1.  Bočné diely sedadla (A) prerežeme podľa rozmerov na nasledujúcom obrázku. Na bočné diely sedadla sú vhodné 12 mm hrubé sieťotlačové dosky.

2.  Odrezky zo strešných dosiek (B) pripevníme na vnútornú stranu bočných dielov vzadu a dole.

3.  Bočné diely spojíme sedadlom (C).

4.  Na zadnú stranu pripevníme opierku (D).

5.  Na bočné diely vpravo a vľavo pripevníme opierky paží (E).

6. Vpredu spojíme opierky paží s opierkou zbrane (F).

7.  K sedadlu pripevníme bočnince rebríka (G). Ako bočnice môžeme použiť hranoly 6x8 cm alebo guľatiny naplocho odrezané v mieste styku so sedadlom.

8.  Vrchnú priečku (H) pripevníme 100 cm od konca bočníc, ostatné priečky s rozostupom 30 cm.

9.  Bočnice rebríku dole spojíme pozemným väzníkom (I).

10.  Do bočných dielov sedadla a podper (J) vyvŕtame v mieste, ktoré je vyznačené na nasledujúcom obrázku otvory veškosti 8 mm. Na bočnice rebríku a podpery môžeme použiť hranoly 6x8 cm alebo guľatiny naplocho odrezané v mieste styku so sedadlom. Bočné diely a podpery spojíme zámkovými šrubami s príložkami tak, aby tieto spoje boli kĺbovo pohyblivé.

11. Podpery spojíme trámami (K), jeden trám umiestníme vo výške najvyššiej priečky rebríka a druhý 20 cm od spodnej šasti konštrukcie. Medzi trámy umietníme výstuhu (L), potom namontujeme poistku proti sklzu (M).

12. Kĺbové spoje (N) pripevníme na bočnice z vonkajšej strany vo výške sedadla s možnosťou pripevnenia bočných podper (O). Ako klbové spoje môžeme použiť oceľové pásky ohnuté do tvaru „U“ s privarenými závitovými kolmi.