Rys ostrovid

Rys ostrovid (Lynx lynx L.)

Rys žije v niektorých oblastiach Európy, v Ázii a v Amerike. Na Slovensku sa vyskytuje v horách severného a stredného Slovenska. Je celoročne chránený. Charakteristické znaky rysa sú štetky na ušniciach, na lícach typické "bokombrady", mačacia hlava s pomerne dlhými ušami, krátky chvost, viac alebo menej výrazne škvrnitá srsť a pomerne dlhé nohy. Rys zvyčajne dosahuje hmotnosť vyšše 20 kg, ale vo vínimočných prípadoch ak má dostatok potravy aj 30 kg. V tlame má 28 zubov. Teritórium si značkuje močom. Známe jedince sa pri stretnutí zdravia vzájomným dotykom (drcnutím) čiel. Rys žije samotársky. Len v čase párenia (február - apríl) loví párik spolu a rysica loví s mláďatami. Rys sa vtedyčasto ozýva chrapľavým škriekaním a mraučaním. pri párení sa rys zahryzne rysici do záhlavia. Graviditá trvá 70 - 74 dní a v máji - júni sa liahnu rysici 2 - 3 mláďatá, ktoré 2 - 3 mesiace cicajú a žijú s matkou až do jari. Pohlavne dospievajú asi ako dvojročné. Rys je prevažne nočné zviera, ale niekedy loví aj vo dne. No cez deň najčastejšie odpočíva v brlohu (bútľavý strom, vývrat, húština, skalná štrbina, líščí alebo jazvečí brloh) alebo sa slní na skale.

Rys loví predovšetkým srnčiu zver, jelienčatá a jelenice, muflóny, diviačatá, v Tatrách kamzíky a svište, zajace, lesné kury a vo veľkom počte aj rozličné hlodavce, najmä hraboše a myši. Príležitostne požiera aj hmyz, žaby, hady, ryby, sladké plody a v zime zdochliny. Prenasleduje líšky a mačky aj túlavé psy. Ku koristi sa priplazí alebo ju vystriehne, a potom sa jej bleskovo zmocní niekoľkými skokmi. Nikdy ju nedurí na väčšiu vzdialenosť.

Rys pomáha udržiavať rovnováhu v prírode, vykonáva aj selektívnu a asanačnú činnosť, zlepšuje pohlavnú a vekovú štruktúru raticovej zveri a kladne ovplyvňuje znižovanie škôd spôsobovaných raticovou zverou.