Rozptyl guľovníc a jeho príčiny

Rozptyl guľovníc predstavuje rôznosť dráh rovnakých guľových striel, ktoré boli vystrelené za rovnakých podmienok na jeden terč. Rozptyl sa ustaľuje pomocou rozptylového kruhu opísaného okolo troch alebo piatich najlepších zásahov zo štyroch alebo šiestich zásahov, ktoré sa nastrieľali na jeden terč zo vzdialenosti 100 m za rovnakých podmienok. Čím menší je priemer tohto kruhu, tým menší je rozptyl a presnejšia zbraň. Výborný rozptyl má guľovú zbraň vtedy, ak priemer rozptylového kruhu nepresahuje 5 cm. Z obrazca zásahu možno zistiť, že jednotlivé zásahy sa odchyľujú od stredového záasahu vo výške aj šírke. Výškovú odchýlku spôsobuje veľa príčin, najčastejšie kolísanie začiatočnej rýchlosti strely vplyvom výrobnej tolerancie hmotnosti strely, priemeru, množstva prachovej náplne a rôznej výťahovej sily guľového náboja. Odchýlky môže spôsobovať aj nejednotnosť zalícenia. Šírkové odchýlky spôsobuje nesymetrické rozloženie hmotnosti zbrane, kolísavá hodnota derivácie, nesymetrické zamknutie niektorých druhov záverov a naklonenie zbrane pri zalícení. Príčinou výškových a šírkových odchýlok býva nerovnaké zamierenie, chvenie hlavne pri výstrele, ako aj kolísanie poveternostných podmienok.

Hlavnou príčinou rozptylu je teda zbraň, strelivo a strel. Je vhodné pri nastreľovaní používať držiaky a trojnožky aby sme zamedzili zlyhaniu a pochybeniu ľudského faktora. Sú to však náhodné a zanedbateľné chyby. Väčšou chybou je nesprávne nastrelenie zbrane a nerešpektovanie uhla cieľa pri streľbe do kopca alebo z kopca. Nepresnosť môže spôsobiť aj nepozornosť a nervozita strelca (nesústredenosť), poškodené ukončenie ústia guľovej hlavne, uvoľnený puškohľad, uvoľnenie zámernej osnovy ďalekohľadu a strhnutie výstrelu.