Rebríkový posed

Rebríkový posed má k rebríku na zadnej strane pripevnené dve sedadlové podpery. Medzi podperami a bočnicami sú spojovacie trámy, ktoré slúžia ako nosníky sedadla a vrchné spojovacie trámy slúžia zároveň ako opierky paží. Rebríkový posed môžeme postaviť v dvoch variantách a to ako vysoký posed z guľatín alebo nízky mobilný posed z hraneného dreva.
Podpery sedadla sa dajú pripevniť k bočniciam rebríku zboku aj zospodu. Pri použití hraneného dreva sa odporúča pripevnenie zospodu, pri použití guľatiny zase zboku. Uhol operadla by mal zodpovedať uhlu rebríka. Vytvoríme ho pomocou klinov vložených medzi podpery sedadla a operadlo alebo pomocou dodatočných stĺpikov pre operadlo. Čím kratšie budú podpery sedadla, tým viac sa bude podobať sedadlo na lehátko. V prípade, že sú podpery dlhé, môžeme stĺpiky alebo kliny vynechať.

Návod na stavbu rebrikového posedu:

  1. Zostavíme rebrík (A,B) tak, že najvyššia priečka bude umiestnená 116 cm pod vrchom bočník rebríka a pozemný väzník (C) pribijeme zospodu k bočniciam.
  2. Rebrík otočíme priečkami dole. Od vrchnej strane bočníc vyznačíme 68 cm a pribijeme strešnú dosku. Nosníky sedadla (D) vyrovnáme pomocou uholníka na uhol 110 ° a pribijeme ich k bočniciam rebríka 260 cm od vrchnej strany.
  3. Podpery sedadla (E), ktoré sú zakončené 260 cm od vrchu nosníkov pribijeme klincom tak, aby sa mohli otáčať. Do nosníkov sedadla pribijeme po jednom klinci vo vzdialenosti 45 cm od stredu bočník rebríku a nosníky sedadla pripevníme klincami k zdvihnutým podperám sedadla. Podpery pevne pribijeme ďalším klincom k bočniciam rebríka.
  4. Rebrík otočíme a pripevníme sedadlo (F).
  5. Z vnútornej strany k podperám sedadla a k bočniciam rebríku pribijeme opierky paží (G).
  6. Dodatočné stĺpiky pre operadlo (H) pribijeme na nosníky sedadla a k opierkam paží a to pri pohľade zboku rovnobežne s bočnicami rebríku. Na ne pripevníme operadlo (I).
  7. Pripevníme opierku zbrane (J).