Rebríkový posed s podlážkou

Tento posed je rovnaký ako rebríkový posed, ibaže je rozšírený o podlážku a má väčšiu hmotnosť.

Návod na stavbu rebrikového posedu s podlážkou:

  1. Postavíme rebrík (A,B). Začneme od najvyššej priečky, ktorú pripevníme 116 cm od bočníc rebríka. Pozemný väzník (C) pripevníme na spodnú stranu bočníc.
  2. Rebrík otočíme priečkami dole a na bočnice nanesieme dve značky. Jedna bude 68 cm a druhá 370 cm od vrchného konca. Pod najvyššiu priečku priložíme nosník podlážky (D), vyrovnáme v uhle 110 ° a pripevníme zvnútra k bočnici.
  3. K vnútornej strane značky, ktorú sme označili 370 cm na nosníku pripevníme šikmé podpery (E) tak, aby sa ešte dali otáčať, a na nosníky podlážky tak, aby bol rozostup medzi klincami v strede bočnice a stredom šikmej podpery 75 cm. Šikmé podpery pripevníme k bočniciam ešte jedným klincom.
  4. Nosník sedadla (F) priložíme k značke, ktorú sme označili 68 cm od vrchu a vyrovnáme ho v uhle 110° a pribijeme z vnútornej strany k bočnici a k šikmej podpere. K šikmým podperám pripevníme pod nosníky sedadla zozadu priečny trám (G).
  5. Šikmé podpery spevníme diagonálnou výstuhou (H).
  6. Rebrík otočíme a pripevníme podlážku (I) k nosníkom podlážky.
  7. Rovnobežne s bočnicami rebríka pripevníme stĺpiky pre operadlo najprv v mieste, kde sa nosník podlážky dotýka šikmých podper, a potom k nosníku sedadla.
  8. Pripevníme sedadlo (K) a operadlo (L).
  9. Opierky paží (M) pripevníme 10 cm pod vrchom bočníc z vonkajšej strany rovnobežne s nosníkom sedadla a potom vzadu na stĺpiky pre operadlo.
  10. Vo vzdialenosti 90 cm od operadla pripevníme vpredu opierku zbrane (N).