Potápka chochlatá

Potápka chochlatá (Podiceps cristatus L.)

Táto potápka má zvrchu čiernohnedú farbu. V čase párenia má samček predĺžené čierne perie na hlave (rožky) a okolo hrdla hrdzavý golier. Keď pláva potápka na vode, nevidno jej chvost. Má štíhly krk a klinovitý červenkastý zobák. Nemá plávaciu blanu, ale na bokoch prstov má pevnú obrubu. Dosahuje hmotnosť 0,9 – 1,2 kg. Žije na rybníkoch, jazerách a na mŕtvych ramenách vodných tokov. Výborne sa potápa. Je sťahovavá. Môže spôsobovať škody chytaním rybiek v plodiskových a produkčných rybníkoch. Pri tokaní je pre ňu charakteristické, že partneri sa oprú o seba prsami, vysoko sa pri tom vynoria z vody a tak plávajú, samec dopredu a samica dozadu. Hniezdo pláva na vode v úkryte z vodných rastlín, v plytkej vode je na dne. Hniezdo má tvar kopčeka zo suchých častí vodných rastlín, uprostred s hniezdnou jamkou a jeho základ tvorí vlhký rastlinný materiál. Samica kladie 3 – 6 vajec a sedí na nich asi mesiac. Mláďatá sa liahnu postupne a ich výchova trvá pomerne dlho.