Posed s vchodom zozadu

Rozdiel medzi kazateľnicou a typickým nožnicovým posedom je ten, že kazateľnice majú plevnú podlahu. To je hlavným dôvodom, prečo si množstvo poľovníkov napriek zložitejšej konštrukcii zvolí tento druh posedu. Tento posed má však jednu nevýhodu a to takú, že rebrík nie je skrytý pod strechou.
V tomto článku ale nájdete návod na kazateľnicu, ktorá ma sklápacie sedadlo, pod ktorým sa ukrýva rebrík. Tým pádom je skrytý pod strechou a tak sa životnosť kazateľnice predlžuje.

Návod na stavbu posedu s vchodom zozadu:

  1. Dve stojiny (A), jednu dlhšiu a jednu kratšiu položíme rovnobežne na rovnú plochu v osovej vzdialenosti 1,05 m. Pozemný väzník (B) pribijeme s rovnakým presahom na obidvoch stranách k stojinám zospodu. Opierku paží upevníme 3,35 m nad ním. Hore k stojinám pripevníme strešný väzník (D). Diagonálne výstuhy (E) zrežeme tak, aby na jednej strane plynule naväzovali na opierku paží a na druhej strane siahali až na koniec pozemného väzníka. Potom ho pripevníme k stojinám.
  2. Bočný diel otočíme a 55 cm nad opierkou paží umiestnime nosník sedadla (F), o 45 cm nižšie nosník podlahy (G).
  3. V zrkadlovom prevedení zhotovíme aj druhý bočný diel. Najlepší spôsob je pripravovať ich súčasne.
  4. V osovej vzdialenosti 1,15 m od seba postavíme oba bočné diely kratšími stojinami dole. V hornej časti ich podoprieme kozou. Zrovnáme diely a vo výške opierok paží ich spojíme opierkou zbrane (H), oproti nej zospodu pripevníme k posedu priečny trám (I) a dole k stojinám osadíme ďalší priečny trám (J).
  5. Na prednú stranu pribijeme diagonálne výstuhy (K).
  6. Podlahu (L) pripevníme na prednú polovicu nosníkov podlahy.
  7. Osadíme operadlo (M). Na nosníky sedadla položíme sedadlo (N) tak, aby sa dalo odklopiť.  Dosky (P) pripevnené na opierky paží , na opierku zbrane a na zadný priečny trám vytvoria „stôl na streľbu“. Sedací nástavec zakryjeme maskovacou sieťou.
  8. Dosky (P) pribijeme na strešné väzníky a zakryjeme strešnou lepenkou, ktorú zaistíme latami  a clonou z dosiek. Pod strechou pripevníme výhľadové clony (Q).
  9. Posed vztýčime. Nosník rebríka (R) prirežeme, aby sa dal zasunúť medzi stavajúce diely, vyberte ich a pripevnite zospodu k bočniciam rebríka (S). Nosník a bočnice pripevníme k posedu. Priečky (T) pripevňujeme na rebrík smerom zdola nahor. Keď sa dostaneme dostatočne vysoko, pripevníme taktiež k podlahe posedu bočnice.