Posed s podperami

Existuje množstvo spôsobov, ako zaistiť stabilitu posedu. Najbezpečnejšou z nich je použitie vyložených podper. Tieto podpery sú zo statického hľadiska veľmi praktické. Nevýhodou tohto posedu je to, že ho nie je možné skonštruovať naležato na zemi a potom naraz zodvihnúť do zvislej polohy. Pri stavbe je nutné príslušné časti zodvihnúť a upevniť podperami.

Návod na stavbu posedu s podperami:

 1. Skonštruujeme rebrík (A,B). Najvyššiu priečku umiestnime 50 cm od vrchného konca a bočnice navzájom od seba 110 cm. Rebrík postavíme tak, aby sa ním dalo pri vztyčovaní otáčať a postavíme ho.
 2. K rebríku pribijeme dve tyče ako podpery a vystužíme ich diagonálou. Po takto podopretom rebríku vyjdete a pripevníme vľavo a vpravo zvislé stojiny (C), ktoré by mali byť o 2 m dlhšie, ako je vzdialenosť od zeme po najvyššiu priečku rebríku. Stojiny postavíme na podložky a zakolikujeme.
 3. Priečny trám (D) pribijeme v rovine najvyššej priečky na stojiny z druhej strany. Vo vzdialenosti 40 cm od zeme spojíme stojiny ďalších priečnym trámom.
 4. Vztýčené stojiny vystužíme vyloženými podperami (E), pričom jedna vedie na stojinách smerom zvnútra, druhá smerom zvnútra von. V miesto, kde sa krížia pribijeme klinec. Podpery zakolikujeme, ďalšie dve podpery (E), ktoré pri pohľad z rebríka vystupujú smerom dopredu pribijeme ku vztyčeným stojinám.
 5. Obe podložky pre zostávajúce stojiny umiestníme a na jednej strane zistíme výškový rozdiel medzi podložkami. Nosník podlahy (F) pribijeme na prednú stojinu tak, aby kolmo vyčnieval dopredu a aby bol po vztýčení stojiny a priložení priečnych trámov (D) vo vodorovnej polohe. U dlhších podlahových nosníkov použijeme dodatočnú krátku diagonálu k spevneniu pravého uhla medzi stojinou a nosníkom. Po vztýčení predných stojin opretých o vyložené podpery pribijeme nosník podlahy zvnútra k zadnej stojine. Stojiny potom pripevníme k vyloženým podperám. Rovnako postupujeme na obidvoch stranách.
 6. Zostávajúce priečne trámy pripevníme dole k stojinám.
 7. Diagonálnou výstuhou (G) vystužíme veniec, ktorý vznikol zo štyroch priečnych trámov.
 8. Položíme podlahu (H) posedu.
 9. Na strane proti rebríku osadíme vyložené podpery (prekrížené) a podpery zakolikujeme.
 10. Stojiny, ktoré sú po pravej strane z pohľadu z rebríka skrátime o 20 cm.
 11. Strešné väzníky (I) pribijeme zhora k stojinám. Najprv na strane rebríka a potom na protiľahlej strane. Aby sme väzníky zaistili, dva trámy (J) pribijeme na stojiny - pod väzníky a kolmo k nim.
 12. Zvislý stĺpik (K) pripevníme hore na strešný väzník a dole na priečny trám.
 13. Vence (L) pripevníme vo výške 20 cm a 100 cm nad podlahou, voľný ponecháme len nástupný otvor.
 14. Na tento veniec pripevníme oplášťovanie (M).
 15. Pri nástupe medzi stojinu a zvislý stĺpik pripevníme vo výške 45 cm nad podlahu nosník sedadla (N).
 16. Stĺpiky na operadlo (O) pripevníme k nosníkom sedadla a k opierka paží. Osadíme sedadlo (P)  a operadlo (Q). Hornú časť posedu môžeme taktiež oplášťovať.
 17. Zdvíhaciu opierku zbrane (R) osadíme k nástupnému otvoru.
 18. Posed zastrešíme.