Poľovnícke rozdelenie zveri

Poľovnú zver rozdeľujeme na pernatú (vtáky) a srstnatú (cicavce). Ďalej ju poľovnícky delíme na veľkú (najčastejšie sa strieľa guľou) a malú (najčastejšie sa strieľa brokmi). Taktiež delíme zver na úžitkovú (získavame z nej konzumnú divinu) a škodlivú inak nazývanú aj ako škodná (okrem inej potravy žerie aj úžitkovú zver). Rozdelenie zveri na úžitkovú a škodlivú je len relatívne, lebo pre poľovníka môže byť zver úžitková, ale súčasne pre poľnohospodára škodlivá (napr.: diviak) alebo naopak (napr.: myšiak). O nijakom druhu zveri nemožno tvrdiť, že je len užitočná alebo je len škodlivá; každý druh zveri má svoje miesto v prírode. Preto by bolo treba toto tradičné, ale nesprávne delenie zveri nahradiť novým, ktoré by zodpovedalo zásadám moderného ekologického myslenia. Prehľad poľovníckeho rozdelia zveri:

Úžitková zver:

Srstnatá

        a) Veľká

 • jeleň obyčajný
 • daniel škvrnitý
 • srnec hôrny
 • muflón obyčajný
 • sviňa divá
 • jeleň sika východný
 • jeleň Dybowského
 • los mokraďový
 • pasrnec bielochvostý
 • koza bezoárová
 • kozorožec vrchovský
 • kamzík vrchovský

         b) Malá

 • zajac poľný
 • králik divý
 • svišť vrchovský
 • jež tmavý

 

Pernatá

        a) Malá

 • drop veľký
 • morka divá
 • hlucháň obyčajný

        b) Veľká

 • tetrov obyčajný
 • jariabok hôrny
 • bažant obyčajný
 • jarabica poľná
 • divé husi
 • divé kačice
 • lyska čierna
 • sluka hôrna
 • holuby
 • hrdličky

 

 

Škodlivá zver:

Srstnatá

        a) Veľká

 • medveď hnedý
 • rys ostrovid
 • vlk obyčajný

       b) Malá

 • mačka divá
 • líška obyčajná
 • psík medviedikovitý
 • kuna skalná
 • kuna hôrna
 • lasica obyčajná
 • hranostaj obyčajný
 • jazvec obyčajný
 • tchor obyčajný
 • tchor stepný
 • norok európsky
 • norok americký
 • vydra riečna
 • veverica obyčajná
 • ondatra pižmová
 • syseľ obyčajný
 • chrček roľný

 

Pernatá

        a) Veľká

 • orol malý
 • orol skalný
 • orol kráľovský
 • orliak morský
 • hadiar krátkoprstý
 • kršiak rybár
 • výr skalný

       

         b) Malá

 • jastrab veľký
 • jastrab krahulec
 • myšiak hôrny
 • myšiak severský
 • haja červená
 • haja tmavá
 • kaňa popolavá
 • kaňa sivá
 • kaňa stepná
 • sokolovité vtáky
 • sovy
 • kormorán veľký
 • volavka popolavá
 • čajka smejivá
 • potápka chochlatá
 • vrana obyčajná
 • straka obyčajná
 • sojka obyčajná
 • kavka obyčajná

 

Srstnatá úžitková zver

Najpočetnejšou skupinou úžitkovej zveri sú párnokopytníky (raticová zver). Rozdeľujeme ich na prežúvavce a neprežúvavé. Prežúvavé párnokopytníky majú viac dielny žalúdok. V bachore a v slepom čreve majú bohatú mikroflóru, ktorá trávi buničinu a vlákninu a premieňa ich na bielkoviny a na vitamíny. Odumreté strávené mikroorganizmy slúžia tiež ako zdroj bielkovín a vitamínov. Prežúvavce môžu byť parohaté (jeleň, srnec, daniel, atď.), ktoré nemajú žlčník, alebo rohaté (kamzík, muflón, atď.), ktoré žlčník majú.

Parohatým prežúvavcom vyrastajú z čelovej kosti tvrdé kostené parohy, ktoré si každoročne vymieňajú. Rohaté prežúvavce majú rohy, ktoré nezhadzujú. Neprežúvavé párnokopytníky majú jednodielny žalúdok a žlčník, ktorý pomáha pri trávení. Nemajú ani parohy ani rohy (sviňa divá).

Ďalšou dôležitou skupinou sú zajacovité, ktoré majú v čeľusti za dvoma veľkými rezákmi (hlodákmi) ešte dva malé kolíčkové zúbky, a preto sa v zoologickom systéme zaraďovali do podradu dvojitozubce. Medzi ne patria zajac a králik. Poslednou skupinou sú hlodavce, ktoré majú v čeľusti nezdvojené hlodáky a kolíčkovité zúbky im chýbajú. Z úžitkovej zveri sem patrí svišť vrchovský.