Poľovnícke povely, signály a fanfáry

Pri spoločných nástupoch na poľovačkách a pri rôznych slávnostných príležitostiach poľovníci oddávna používajú zaužívané a osvedčené zvukové povely, signály alebo slávnostné fanfáry.

Povely a signály zvyčajne vydáva vedúci poľovačky poľovníckou signálkou alebo trubač lesnicou, ktorá by na veľkých poľovačkách nemala chýbať.

Na začiatku 20. storočia sa českí vlasteneckí poľovníci J.V. Rozmara a J. Doležal pokúsili zostaviť poľovnícke signály a hlaholy. Slávnostné fanfáry môžu trúbiť po príslušnom nácviku na lesný roh štyria, ôsmi alebo dvanásti trubači.

Poľovník trubač nosieva lesnicu prevesenú na zelenej šnúrke alebo na remienky cez ľavé plece. Pri trúbení stojí rozkročmo, trúbku drží v pravej ruke a ak nemá pušku, založí si ľavú ruku v bok. Pri spoločnom vystúpení viacerých trubačov je veľmi dôležitý ich jednotný postoj.

Zaužíval sa pekný zvyk otvárať a končiť poľovnícke podujatia (zjazdy, konferencie, kynologické výstavy a strelecké preteky). Slávnostnými fanfárami slovenských poľovníkov a pochodov K horám.