Pernatá úžitková zver

Pernatá úžitková zver

Najdôležitejšou skupinou úžitkovej pernatej zveri sú hrabavce (kurovité vtáky), medzi ktoré patrí hlucháň, tetrov a jariabok (označujeme ich spoločným názvom lesné kury alebo tetrovovité), okrem toho sem patrí bažant, jarabica, morka divá a kuropta - poľné kury (bažantovité).  Hrabavce majú mocné nohy, kratšie zaokrúhlené krídla, bohaté perie. Mnohým z týchto druhov sa vyvinul pohlavný dimorfizmus. Hniezdia na zemi, kladú veľký počet vajec. Mláďatá sú pokryté páperím a rodičovské jedince ich vodia, zahrievajú a chránia.

Druhou významnou skupinou sú zúbkozobce nazvané podľa toho, že okraj zobáka majú rohovitú doštičku (necht), ktorý používajú na odštipovanie rastlín a chytanie hladkej potravy (napríklad rýb). Majú bohaté perie, medzi prednými prstami plávacie blany. Veľmi dobre majú vyvinutú kostčovú žľazu a jej olejovitým výlučkom si mastia perie. Dobre lietajú. Ak letia v kŕdli, niektoré druhy vytvárajú klinovitú formáciu alebo šíp. Hniezdia na zemi alebo na stromoch, ale len vtedy, ak mláďatá povyskakujú z hniezda bez toho aby si ublížili. Mláďatá sú pokryté perím a už na druhý deň po vyliahnutí idú na vodu. Do jeto skupiny patria divé husi, divé kačice (kačice plávavé), chocholačky (kačice potápavé, ktoré sa lepšie potápajú ako plávavé, nohy majú viac posunuté dozadu a pri plávaní je zadná časť tela ponorená hlbšie vo vode), potápače (na rozdiel od ostatných kačíc majú úzky zobák, pri koreni viac vyšší ako širší, s hákovite prečnievajúcim nechtom) a labute, na ktoré sa však u nás nepoľuje a nepatria medzi poľovnú zver.

Medzio behniaky patria sluky, ktoré majú dlhý tenký zobák a končisté krídla. Z chriašteľov patrí medzi úžitkovú pernatú zver iba lyska čierna, ktorej prsty na nohách sú olemované pevnými kožovitými laločkami a na čele má bielu rohovitú lysinu.

Samostatnú skupinu tvoria dropy, sem patrí chránený drop veľký. Pre holuby je charakteristické, že bazálna časť v čeľusti je mäkká a mierne spuchnutá, majú mimoriadne vyvinutý hrvoľ, ktorý má dôležitú funkciu pri kŕmení mláďat. Živia sa rastlinou potravou a vodu pijú dúškami s hlboko ponoreným zobákom. Robia si veľmi nedokonalé hniezda. Holubice znášajú v jednej znáške len po dve vajcia. Do tejto skupiny patria divé holuby, hrdlička záhradná a hrdlička poľná. Zo skupiny drozdovitých patrí medzi poľovnú zver len jeden druh, a to drozd čvikotavý (čvikotka), ktorý je však u nás trvale chránený.