Otázky a odpovede k predmetu: Lov zveri a poľovnícke plánovanie - Kategória otázok: M4

Kategória otázok: M4: Lov zveri a poľovnícke plánovanie

V dokumente vidíme otázky so správnymi odpoveďami.

 

Lov je činnosť, ktorou:

získavame zver odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky,

 

Človek loví zver od:

vzniku človeka ako druhu,

 

Na čo slúžil lov pravekému človeku:

poskytoval potravu, z koží si vyrábal odev, z kostí a parohov pracovné nástroje a ozdoby,

 

Poľovnícka výzbroj sú predmety:

ktorými priamo zver lovíme, predovšetkým zbraň a strelivo,

 

Poľovnícka výstroj je predovšetkým:

odev a obuv, poľovnícka taška, plecniak, svietidlo a palica,

 

Poľovnícke potreby sú predovšetkým:

poľovne upotrebiteľný pes, vábničky, optické pomôcky, siete, sklopce,

 

Pobytové znaky zveri sú:

stopy zveri, trus, moč, hraboviská, výpariská, ležiská, stopy po ohryze, lúpaní a vytĺkaní, bahniská, otery, kaliská, brlohy, hniezda, hradovacie stromy a podobne,

 

Stopy na obrázku patria: dĺžka stopy je 80 mm:

stopa jeleňa

 

 

 

 

 

 

jeleňovi

 

Stopy na obrázku patria:

stopa diviaka

 

 

 

 

 

 

 

diviakovi

 

Stopy na obrázku patria

stopa medveďa

 

 

 

 

 

 

medveďovi

 

Stopy na obrázku patria

stopa vlka

 

 

 

 

 

vlkovi

 

Stopy na obrázku patria

stopa rysa

 

 

 

 

 

rysovi

 

Stopy na obrázku patria

stopa zajaca

 

 

 

 

zajacovi

 

Trus na obrázku patrí

trus jeleňa

 

 

 

 

jeleňovi

 

Trus na obrázku patrí

trus zajaca

 

 

 

zajacovi

 

Trus na obrázku patrí

trus líšky

 

 

 

líške

 

Stopy na obrázku patria

stopa bažanta

 

 

 

 

bažantovi

 

Medzi individuálne spôsoby poľovania patrí:

postriežka, posliedka, poľovanie pomocou vábenia, lov na priechodoch, sledenie so psom, lov na vnadiskách,

 

Lov, keď poľovník čaká na zver ukrytý, alebo na vysokom posede sa nazýva:

postriežka

 

Lov, keď sa poľovník snaží opatrným sliedením zver vyhľadať a priblížiť sa k nej, sa nazýva:

posliedka

 

Lov, keď vycvičeného psa pustíme do húštia a čakáme, alebo postupujeme s ním, kým na nevyženie zver, sa nazýva:

sledenie so psom

 

Lov, pri ktorom krmivom lákame diviačiu zver mimo obdobia núdze na miesto, kde ju lovíme, sa nazýva:

lov na vnadisku

 

Kolektívne spôsoby poľovania sú:

spoločné poľovačky

 

Spoločné poľovačky organizujeme na zver:

malú, diviačiu a dravú

 

Miesto zoradenia ulovenej zveri po každom pohone sa nazýva:

zoradisko zveri

 

Zoradenie ulovenej zveri po poľovačke sa nazýva:

výrad

 

Spoločnú poľovačku, pri ktorej strelci i honci postupujú v jednej línii, prípadne aj s predusnutými krídlami nazývame:

pruhovka

 

Spoločná poľovačka na zajace, pri ktorom strelci i honci postupujú tak, aby uzavreli veľký kruh a potom postupujú smerom do jeho stredu sa nazýva:

kruhovka

 

Spoločná poľovačka, pri ktorej strelci stoja na určených stanovištiach a honci so psami priháňajú zver na strelcov sa nazýva:

nadhánka

 

Spoločná poľovačka pri ktorej malý počet strelcov stojí na určených stanovištiach a 1 - 3 honci postupujú proti nim tak, aby zver vyrušili, ale nedurili ju sa nazýva:

nátlačka

 

Spôsob poľovania na líšky a jazvece pomocou jazvečíkov a teriérov, ktorí vyháňajú zver brlohov sa nazýva:

brlohovanie

 

Lov králikov, pri ktorom sa doma chovaná a vycvičená fretka (Putorius furo) vpustí do králičieho brloha sa nazýva:

fretkovanie

 

Lov pomocou dravých vtákov sa nazýva:

sokoliarstvo

 

Lov krkavcovitých vtákov pri ktorom sa využíva vrodená nenávisť denných pernatých dravcov k nočným pernatým dravcom sa nazýva:

výrovanie

 

Na jeleňa poľujeme:

posliedkou, postriežkou a v čase ruje aj pomocou vábenia

 

Na srnca poľujeme:

posliedkou, postriežkou a v čase ruje aj pomocou vábenia

 

Na danieliu zver poľujeme:

posiedkou a postriežkou

 

Na muflóniu zver poľujeme:

poslidkou a postriežkou

 

Na diviaky poľujeme:

posiedkou, postriežkou a natláčkou

 

Srnec na obrázku značí zásah na:

zásah na chrbticu

 

 

 

 

 

 

 

chrbticu

 

Srnec na obrázku značí zásah na:

zásah na chruď - komoru

 

 

 

 

 

 

 

na hruď (komoru)

 

Srnec na obrázku značí zásah na:

zásah na pečeň

 

 

 

 

 

 

pečeň

 

Srnec na obrázku značí zásah na

zásah na brucho

 

 

 

 

 

 

brucho

 

Vyvrhnúť znamená

ošetriť zverinu po ulovení tým, že sa z nej odstránia vnútornosti

 

Trofej z jeleňa je

parohy, kelce a hubertka

 

Trofej z daniela je

parohy

 

Trofej z muflóna je

rohy

 

Trofej zo srnca je

parohy

 

Trofej z diviačej zveri je

kly, háky a štetiny

 

Trofej z mäsožravých šeliem je

lebka a koža, z veľkých šeliem aj penisová kosť

 

Lebku zveri upravíme ako trofej

vyvarením a vybielením, prípadne zhotovením dermoplastického preparátu

 

Pri úprave trofeje raticovej zveri po vyvarení z lebky stiahneme

rohy

 

Diviačie kly, prípadne háky po vyvarení

nebielime

 

Na hodnotenie trofejí na výstavách v SR používame metódu

CIC

 

Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám jeleňa lesného (európskeho) metódou CIC

bronzová 170.00 179.99 - strieborná 190.00 209.99 - zlatá 210,00 +

 

Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám daniela škvrnitého metódou CIC

bronzová 160.00 169.99 - strieborná 170.00 179.99 - zlatá 180,00 +

 

Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám srnca lesného (europského) metódou CIC

bronzová 105.00 114.99 - strieborná 115.00 129.99 - zlatá 130,00 +

 

Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám muflóna lesného metódou CIC

bronzová 185.00 194.99 - strieborná 195.00 204.99 - zlatá 205,00 +

 

Bodové hranice pre udeľovanie medajlí trofejám diviaka lesného metódou CIC

bronzová 110.00 114.99 - strieborná 115.00 119.99 - zlatá 120,00 +

 

Poľovnícku trofej z chorej alebo poranenej zveri sa na chovateľskú prehliadku:

predkladá vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou a s platným veterinárnym potvrdením,

 

Na chytanie živých zajacov sa používajú zajačie siete, ktoré sa skladajú

z dvoch zrkadlových sietí a z jednej jadrovej siete

 

Jednostranné alebo dvojstranné sklopce sú chytacie zariadenia na chytanie

raticovej zveri a mäsožravcov

 

Zariadenie na chytanie živej zveri, zvyčajne z dreva, kde sa priestor, do ktorého zver vojde uzavrie padacími, sklápacími alebo otočnými dverami sa nazýva

sklopec

 

Zariadenie na chytanie bažantov a jarabíc pod násypcom, ktoré tvorí ľahký drevený rám z kolmo postavených dosák, uzavretý zhora sieťou, na jednej strane podopretý paličkou, ktorú vo vhodnej chvíli pomocou motúza odstráni ukrytý chytač sa nazýva

podražec

 

Zariadenie na chytanie bažantov a jarabíc z dreveného rámu, latiek alebo sietí do ktorého sa vstupné dvere otvárajú dovnútra sa nazýva

vĺčik

 

Sieť na chytanie králikov, položená na vchode do brlohu s prevlečenou šnúrkou cez okraje, ukotvenou na kolíkoch tak, aby sa po náraze králika zatiahla sa nazýva

králičie vrece

 

Chytacie zariadenie na chytanie živej zveri, ktoré je na obrázku sa nazýva

lapák na krkavcovité vtáky

 

 

 

,

 

 

 

lapák na krkavcovité vtáky

 

Chytacie zariadenie na chytanie živej zveri, ktoré je na obrázku sa nazýva

jastrabí kôš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jastrabí kôš

 

Podlhovastá jednostranná lebo dvojstranná debnička s padajúcimi alebo sklápacími dvierkami na nútenom priechode, alebo na lapacom chodníku sa nazýva

sklopec na malé mäsožravce

 

Medveďa chytáme

do sklopca

 

Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti lovu trofejovej zveri sa vykonáva na

chovateľskej prehliadke

 

Chovateľskú prehliadku vykonáva obvodná komora v súčinnosti s príslušným obvodným lesným úradom

každoročne

 

Na chovateľskú prehliadku musí vlastník poľovníckej trofeje predložiť poľovnícku trofej

raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čelusťou (okrem spodných čelustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov), kly diviakov starších ako tri roky a lebky veľkých šeliem

 

Na chovateľskú prehliadku sa lebky malých šeliem

predkladajú len dobrovolne

 

Ak je trofej v čase konania chovateľskej prehliadky spracúvaná na výrobu dermo- plastického preparátu

musí sa predložiť na chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto nej sa predkladá fotografická dokumentácia trofeje a potvrdenie od spracovateľa trofeje

 

Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa na chovateľskú prehliadku

predkladá vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodáre o náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri

 

Celoštátnu výstavu trofejí organizuje ministerstvo v spolupráci s komorou

raz za päť rokov

 

Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe

poľovný lístok, potvrdenie na lov zveri a doklady na držanie zbrane

 

Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely okrem účastníka spoločnej poľovačky musí byť pred vstupom do poľovného revíru

zapísaný v knihe návštev poľovného revíru, okrem člena poľovníckej stráže, ktorý vopred oznámil poľovnému hospodárovi, že bude vykonávať kontrolu

 

Prednostný lov zveri chorej, zostarnutej, zoslabnutej, pri samčej trofejovej zveri, ktorá nie je vhodná na ďalší chov, alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie nazývame

selektívny lov

 

Husi a kačice možno loviť aj na ťahu

najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa na každých začatých troch strelcov

 

Poľovník je povinný na individuálnej poľovačke bezprostredne po ulovení zveri

vyznačiť v povolení na lov údaje o čase a druhu ulovenej zveri a ak ulovil raticovú zver alebo veľkú šelmu aj zaznačiť číslo značky, ktorú použil na jej označenie

 

Poľovník je povinný ulovenie zveri oznámiť poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe

najneskôr do 24 hodín po ulovení, raticovú zver a veľkú šelmu je povinný do 12 hodín predložiť na obhliadku poľovníckemu hospodárovi

 

Spoločná poľovačka je

poľovačka schválená príslušným obvodným lesným úradom za účasti najmenej troch strelcov a potrebného počtu poľovne upotrebiteľných psov

 

Spoločnú poľovačku riadi:

vedúci spoločnej poľovačky

 

Zver, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu na spoločnej poľovačke:

možno loviť podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky

 

Na pernatú zver na zemi a na vode

nie je možné strieľať, okrem poranenej zveri

 

Na spoločnej poľovačke strielať na zver po signáli, ktorý oznamuje ukončenie pohonu:

je zakázané

 

Na spoločnej poľovačke strieľať na inú zver, ako určil vedúci poľovačky:

je zakázané

 

Skontrolovať osobám, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej poľovačke so zbraňou doklady oprávňujúce na držbu a používanie poľovnej zbrane a platnosť poľovného lístka je povinný:

vedúci spoločnej poľovačky

 

Účastník poľovačky je povinný

pri zaujatí určeného stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov

 

Z bezpečnostných dôvodov musí účastník spoločnej poľovačky v pohone používať

reflexnú vestu

 

Z bezpečnostných dôvodov musí účastník spoločnej poľovačky na stanovišti používať

reflexnú stuhu, alebo reflexnú látku na pokrývke hlavy

 

Na vnadisku, okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť

iba diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený

 

Diviačiu zver na vnadisku možno loviť:

iba mimo obdobia núdze

 

Vnadisko na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak:

aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup

 

Ak postrelená zver prebehla do iného poľovného revíru:

je poľovník povinný pred začatím dohľadávania v tomto poľovnom revíri o tejto skutočnosti upovedomiť poľovníckeho hospodára tohto poľovného revíru,

 

Založiť na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri:

je povinný strelec alebo sprievodca pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou len v prípade keď ide o raticovú zver, alebo veľkú šelmu,

 

Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a pri preprave k poľov- níckemu hospodárovi, alebo ním poverenej osobe prepravovať

iba so založenou značkou

 

Ulovenú reticovú zver a veľkú šelmu mimo revíru, po obhliadke poľovíckym hospodárom možno prepravovať:

iba so založenou značkou a lístkom o pôvode ulovenej zveri

 

Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná

ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi

 

Trávenie jedom, usmrcovanie plynom a vydymovanie

je zakázaným spôsobom lovu

 

Zver chytať do pascí

je povolené len v tom prípade, ak sa zver chytá selektívne, živá a nezranená

 

Je povolené strielať na zver s automatickými alebo poloautomatickými zbraňami so zásobníkom na maximálne

2 náboje

 

Používanie infrazameriavačov, nokloúzorov, laserových zameriavačov a iných elektronických zariadení umožňujúcich streľbu v noci je

zakázané

 

Lov z motorových vozidiel, poľnohospodárskych a iných mechanizmov je

zakázaný

 

Lov z lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení

je zakázaný

 

Lov z lodiek a člnov je

povolený, len ak sa nepohybujú rýchlejšie, ako 5 km/h

 

Lov pomocou prehrávania hlasových prejavov zveri z nosičov zvuku je

zakázaný

 

Strielanie zveri z luku alebo kuše je

zakázané, okrem jej lovu lukom vo zverniciach s najnižšou napínacou hmotnosťou 220 N

 

Loviť alebo naháňať zver na účely jej lovu pomocou výbušnín je

zakázané

 

Omračovanie zveri chcemickými preparátmi je

zakázané, okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave zveri

 

Lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia je:

zakázaný

 

d/ povolený, poľovnýk je povinný v noci, hodinu a viac po západe slnka až do hodiny pred východom slnka použiť zdroj umelého svetla.

povolený len na chytanie zajaca, bažanta, jarabice, divého králika a líšky

 

Strielať zver na vnadisku a na napájadle je:

zakázané s výnimkou lovu diviačej zveri, šeliem a krkavcovitých vtákov na vnadisku

 

Obdobie núdze je

od 01. 11. do 28. 02.

 

Používať psa na durenie raticovej zveri

je povolené len na durenie pri dohľadávaní postrieľanej zveri a durenia diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré majú skúšku na durenie zveri

 

Loviť zver v noci po uplynutí jednej hodiny po západe slnka až do jednej hodiny pred východom slnka je

zakázané s výnimkou medveďa, diviaka, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného

 

Lov vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného je

povolený cez deň a za jasnej mesačnej noci počas splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci

 

Lov diviačej zveri je

povolený cez deň a za jasnej mesačnej noci počas splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci

 

Loviť raticovú zver inak ako individuálnym spôsobom je

zakázané, okrem diviačej zveri a lovu poľovnými dravcami

 

Loviť raticovú zver vo vzdialenosti 100 m od hranice revíru

postriežkou, je zakázané

 

Pri hranici cudzej bažantnice je zakázané loviť bažanty vo vzdialenosti menšej ako

200 m

 

Loviť raticovú zver bližšie ako 200 m od krmovísk a krmidiel

je v čase núdze zakázané

 

Loviť jazveca brlohárením

je zakázané

 

Vystreľovať vtáčie hniezda

je zakázané

 

Strielať na zver narkotizačnými zbraňami je

povolené len na účely odchytu, vyšetrenia, alebo veterinárneho zákroku

 

Loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodár- ske alebo lesné práce

je zakázané

 

Sluku lesnú je možné loviť

najneskôr dve hodiny po západe a najskôr dve hodiny pred východom sknka

 

Zbierať zhody parožia je

povolené len so súhlasom užívateľa poľovného revíru

 

Budovať nadzemné pozorovacie zariadenia na pozorovanie a lov zveri je povolené vo vzdialenosti od súsedného poľovníckeho revíru väčšej ako

200 m

 

Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver patrí

poľovnícke právo

 

Poľovnícke právo je

poľovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich požitie neodporuje iným právnym predpisom

 

Ulovená alebo inak usmrtená zver aj vedľajšie produkty patria

užívateľovi poľovného revíru

 

Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti odstrelu trofejovej raticovej zveri vykonáva hodnotiteľská komisia podľa :

kritérií navrhnutých poradným zborom poľovnej oblasti a schválených príslušným krajským lesným úradom

 

Hodnotenie kvality chovu zveri, plnenia schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosti odstrelu trofejovej raticovej zveri sa vykonáva na :

chovateľských predhliadkach

 

Poľovnícka sezóna je obdobie od

1. marca do konca februára nasledujúceho roka

 

Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u jeleňa

11 rokov

 

Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u daniela

7 rokov

 

Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u muflóna

6 rokov

 

Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u srnca

6 rokov

 

Kulminácia trefeje, t.j. vek po dovŕšení ktorého sa odstrel považuje za správny je u diviaka

7 rokov

 

Na vnadisku môžeme loviť

diviačiu zver

 

Čas lovu zajaca poľného je

od 1. novembra do 15. januára, lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu králika divého je

od 1. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu ondatry pižmovej je

od 1. októbra do 15. apríla

 

Čas lovu kuny lesnej a kuny skalnej je

od 1. septembra do konca februára, v bažantnici celoročne

 

Čas lovu jazveca lesného je

od 1. septembra do 30. novembra, v bažantnici celoročne

 

Čas lovu vlka dravého je

od 1. októbra do 31. januára

 

Vlk dravý sa v čase lovu môže loviť na

celom území Slovenska okrem územia v okrese Rožňava a Košice - okolie zabezpečujúce migráciu do MR a územia v okrese Čadca zabezpečujúce migrácie do PL a ČR

 

Čas lovu diviaka lesného je

od 16. júla do 31. decembra, diviača a lanštiak po celý rok

 

Čas lovu diviačaťa je

celoročne

 

Čas lovu daniela škvrnitého - samca je:

od 1. septembra do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

 

Čas lovu danielky a danielčaťa je:

od 16. augusta do 31. decembra, vo zverniciach do konca januára

 

Čas lovu jeleňa lesného (európskeho) - samca je:

od 16. augusta do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

 

Čas lovu jelienčaťa je:

od 16. augusta do 15. januára, vo zverniciach do konca januára

 

Čas lovu jelenice je:

od 16. augusta do 30. novembra, vo zverniciach aj v januári

 

Čas lovu jeleňa siku je

od 1. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu jeleníka (pasrnca) bielochvostého je:

od 1. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu srnca lesného - samca je:

od 16. mája do 30. septembra

 

Čas lovu srny je

od 1. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu srnčaťa je

od 1. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu muflóna lesného - samca je:

od 1. augusta do 15. januára, vo zverniciach celoročne

 

Čas lovu muflónky je

od 1. augusta do 31. decembra

 

Čas lovu muflónčaťa je

od 1. augusta do 31. decembra

 

Čas lovu šakala zlatého je

od 1. septembra do 31. januára

 

Čas lovu kamzíka vrchovského alpského je

od 1. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu líšky hrdzavej je

celoročne

 

Čas lovu medvedíka čistotného

celoročne

 

Čas lovu psíka medvedíkovitého je

celoročne

 

Čas lovu tchora tmavého je

od 1. septembra do konca februára

 

Čas lovu norka semeroamerického je

celoročne

 

Čas lovu nutrie riečnej je

celoročne

 

Čas lovu jariabka hôrneho - kohút je

od 1. októbra do 15. novembra

 

Čas lovu morky divej - kohút je

od 15. marca do 15. mája a od 1. októbra do 31. decembra

 

Čas lovu morky divej - sliepky je

od 1. októbra do 31. decembra

 

Čas lovu bažanta poľovného - kohúta je

od 1. novembra do 15. januára, v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára. Lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu bažanta jarabého - kohúta je

od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca februára

 

Čas lovu jarabice poľnej je

od 16. septembra do 15. októbra

 

Čas lovu kuropky horskej je

od 16. septembra do 31. decembra

 

Čas lovu holuba hrivnáka je

od 1. augusta do 31. októbra

 

Čas lovu hrdličky záhradnej je

od 1. augusta do 31. decembra

 

Čas lovu lysky čiernej je

od 1. októbra do 16. januára

 

Čas lovu sluky lesnej je

od 1. októbra do 31. novembra

 

Čas lovu husi divej, husi poľnej a husi bieločelej je

od 1. októbra do 31. januára

 

Čas lovu kačice divej je

od 1. septembra do 31. januára

 

Čas lovu chochlačky sivej je

od 1. októbra do 15. januára

 

Čas lovu chochlačky vrkočatej je

od 1. októbra do 15. januára

 

Čas lovu havrana čierneho je

od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

 

Čas lovu sojky škriekavej je

od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

 

Čas lovu straky čiernozobej je

od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

 

Čas lovu vrany túlavej je

od 1. júna do konca februára, v bažantnici celoročne

 

Loviť možno aj deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu, ak:

pripadne na sobotu, alebo na deň pracovného pokoja

 

Vo zverniciach možno loviť zver, na ktorej chov zvernica slúži:

aj od 1. januára do 31. januára, muflóna - samca celoročne

 

Čas lovu čajky smejivej je

v bažantniciach a na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb po celý rok, na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra

 

V poľovných lokalitách tetrova holniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch: s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne aj

sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú

 

Čas lovu sliepky bažanta poľovného je:

od 1. októbra do konca februára len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umele odchované bažantie sliepky. Lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

 

Označenie raticovej zveri a veľkej šelmy spočíva v založení značky:

v reze vedenom medzi lýtkovou kosťou a achilovou šľachou na zadnej končatine a jej uzamknutí

 

Po uplynutí času lovu uvedeného v povolení na lov musí osoba, ktorej bola značka vydaná, nepoužitú značku:

bezodkladne vrátiť poľovníckemu hospodárovi do 5 dní

Otázky a odpovede si môžete stiahnúť

...:::TU:::...