Orol

Orol skalný (Aquila chrysaëtos L.)

Orly sú naše najväčšie dravce. Za letu majú krídla široko rozvetvené, ku koncu sa nezužujú, ručné letky majú prstovite roztiahnuté. Majú krátky, široký a zaokrúhlený chvost. Orly rodu Aquila majú nohy operené až po prsty. Pri lete veľa plachtia a krúžia. Všetky orly sú zákonom chránené. Oral skalný má rozpätie krídel 2 m a dosahuje hmotnosť 3,5 – 4,5 kg. Dospelý vták je tmavohnedý, so zlatožltým odtieňom na hlave a záhlaví a na zadnej strane krku, mladé majú biely chvost s tmavým priečnym koncovým pásom a biele perá v krídle. U nás žije v horských oblastiach severného, menej aj stredného a východného Slovenska. živí sa najmä väčšími vtákmi a cicavcami strednej veľkosti, vo veľhorách najmä svišťami, ale požiera aj zdochliny. Hniezda si robí na skalách a stromoch. samica znáša 2 vajcia, mláďatá sa liahnu po 6 týždňoch. Zvyčajne jeden pár odchová len jedno mláďa, ktoré pohlavne dospieva v 5 – 6 roku.

 

Orol kráľovský (Aquila heliaca Sav.)

Nosové otvory má viac ako dvakrát také dlhé ako široké. Je hnedý, ale plecia má belavé a na záhlaví a zadnej časti krku má svetlé škvrny. Je o niečo menší ako prechádzajúci druh, dosahuje 2,6 – 4,0 kg. K nám sa rozšíril koncom päťdesiatych rokov z južnej Európy v súvislosti s oteplením klímy. Živí sa najmä menšími cicavcami, napríklad: sysľami, chrčkami, potkanmi, mladými zajacmi a králikmi, ale aj zdochlinami. Je sťahovavý.

 

Hadiar krátkoprstý (Circaëtus gallicus Gm.)

Podobá sa veľkému myšiakovi, ale má širokú (soviu) hlavu a žlté oči. Na rozdiel od pravých orlov má holý behák. Chrbtovú stranu má tmavohnedú, hrdlo, hrvoľ a vrchnú stranu pŕs okrovo hnedú, brucho biele. Občas sa pri hľadaní koristi trepoce vo vzduchu na jednom mieste. Živí sa najmä plazmi a obojživelníkmi. U nás hniezdi len niekoľko párov. Je sťahovavý a celoročne chránený.

 

Kršiak rybár (Pandion haliaëtus L.)

U nássa vyskytuje počas jarných a jesenných migrácií pri tečúcich a stojatých vodách. Jeho silueta za letu je na rozdiel od pravých orlov charakteristická lomenými krídlami. Horná strana tela je hnedá, hlava takmer biela a spodok tela jasnobiely, len prsiach má hnedasté škvrny. Často sa trepoce na jednom mieste nad vodou. Živí sa rybami. Je celoročne chránený.

 

Orliak morský (Haliaetus albicilla L.)

Tento náš najväčší orol (zvyčajne dosahuje hmotnosť 5 – 6 kg) je tmavohnedý, len krátky klinovitý chvost má biely (mladý vták má chvost hnedý). U nás sa vyskytuje ojedinele počas migrácie. Živí sa najmä rybami a vodnými vtákmi. Je celoročne chránený.

 

Orol stepný (Aquila rapax Temm.)

Nosové otvory má poldruha krát také dlhé ako široké. Je hnedý, zobák má sivý, na konci černastý. Je väčší ako orol kráľovský, dosahuje hmotnosť 2,7 – 4,8 kg, pričom samica je takmer o polovicu ťažšia. Mladý vták je svetlo hnedý. U nás nehniezdi, len príležitostne k nám prilieta z juhovýchodu.

 

Orol hrubozobý (Aquila clanga Pall.)

Sfarbením je veľmi podobný orlovi stepnému, ale je o niečo tmavší a menší (dosahuje hmotnosť 1,6 – 3,2 kg) Nosové otvory má okrúhle. U nás hniezdi veľmi vzácne v horách alebo k nám príležitostne prilieta z východnej Európy. Je sťahovavý. Loví stredne veľké cicavce, stredne veľké a väčšie vtáky, plazy a obojživelníky.

 

Orol krikľavý (Aquila pomarina Brehm)

Je našim najpočetnejším druhom z rodu Aqula, ale ja najmenším, lebo má hmotnosť len 1,4 – 1,6 kg. Je hnedý, o niečo jasnejší ako orol hrubozobý. Nosové otvory má okrúhle, dúhovku žltú. Mladý vták má biele škvrny na krídlach ako mladé vtáky pri predchádzajúcom druhu, ale na rozdiel od nich má ešte jasnejšiu škvrnu na pleciach. U nás hniezdi len malý počet párov v lesoch po celom Slovensku. Je sťahovavý. Hniezdo si páry vystielajú trávou a sústavne doň prinášajú čerstvé konáriky. Používajú ho viac rokov, pričom ho stále opravujú a dopĺňajú. Samica znáša 1 – 3 (najčastejšie 2) vajcia s 3 – 4 dňovými prestávkami. Mláďatá sa liahnu po 6 týždňoch. Slabšie mláďatá počas odchovu v hniezde, ktorý trvá asi 55 dní, zvyčajne zahynie. V jeho potrave prevládajú druhy škodlivé pre poľnohospodárstvo, sú to najmä myši, hraboše, chrčky, sysle, potkany ale aj veverice. Okrem toho požiera aj zdochliny.

 

Orol malý (Hieraaëtus pennatus Gm.)

Od pravých orlov sa odlišuje užšími krídlami a pomerne dlhým stredným prstom. Beháky má operené takmer po prsty. Veľkosťou pripomína myšiaka, ale je štíhlejší a má dlhší, na konci takmer rovný chvost. Vyskytujú sa dve farebné varianty tohto druhu, svetlá a tmavá. Pri svetlej variante orla malého je brušná strana tela biela a vrch tela svetlo hnedý, pri tmavej je chrbtová strana tela tmavšia a brušná strana je takisto tmavohnedá. U nás hniezdi len v malom počte, najmä v pásme listnatých lesov. Korisť chytajú nielen na zemi (cicavce), ale aj vo vzduchu (vtáky). Sú sťahovavé a celoročne chránené.