Ondatra pižmová

Ondatra pižmová (Ondatra zibethica L.)

Ondatra pižmová nie je u nás pôvodný druh. Pochádza zo Severnej Ameriky. V Čechách ju vypustili v roku 1905. Dobre sa aklimatizovala a postupne osídlila takmer celú Európu. U nás je dnes rozšírená v stojatých a tečúcich vodách, najmä v nížinnej, pahorkatine a podhorskej oblasti. Je to hlodavec čiastočne prispôsobený životu vo vode. Medzi prstami panvových končatín má plávacie blany a na vonkajšom okraji zadného chodidla plávacie brvy, chvost má vysoký, z bokov sploštený. Srsť má hrdzavohnedú, hustú lesklú a mäkkú. Naspodku tela je sivohnedá. Dosahuje hmotnosť 1 – 1,6 kg. Chrup má zredukovaný a má vzorec 1003/1003=16

Žije v pároch alebo v rodinách v sústave chodieb, ktoré si vyhrabáva v mäkkom brehu s viacerými východmi pod vodnou hladinou. Aj je breh príliš tvrdý alebo plytký, stavia si z kúskov vodných rastlín asi 0,8 – 1,0 m vysoké a 0,6 – 1,5 m široké petrencové stavby s obytnými komorami. Rozmnožuje sa od marca do augusta. Do roka má 2 – 3 vrhy po 5 – 6 (1 - 14) mláďat. Gravidita trvá 4 týždne. Mladé samičky z jarného vrhu sa môžu páriť už koncom leta. Ondatra sa živí vodnými rastlinami, ale príležitostne aj živočíšnou potravou (ulitníky). Dobre sa potápa. Rozrývaním hrádzi spôsobuje škody v rybničnom hospodárstve.