Obrázkový atlas pernatej úžitkovej zveri

HLUCHÁŇ KOHÚT HLUCHÁŇ SLIEPKA
JARIABOK KOHÚT JARIABOK SLIEPKA
TETROV KOHÚT TETROV SLIEPKA
BAŽANT OBOJKOVÝ KOHÚT BAŽANT OBOJKOVÝ SLIEPKA
BAŽANT BEZOBOJKOVÝ KOHÚT BAŽANT MONGOLSKÝ KOHÚT
BAŽANT FORMÓZSKY KOHÚT BAŽANT TMAVÝ KOHÚT
BAŽANT PESTRÝ KOHÚT BAŽANT JARABÝ KOHÚT
KUROPTA HORSKÁ KUROPTA ČERVENÁ
JARABICA KOHÚT JARABICA SLIEPKA
DROP VEĽKÝ KOHÚT DROP VEĽKÝ SLIEPKA
PREPELICA HOLUB HRIVNÁK
HOLUB PLÚŽIK HRDLIČKA ZÁHRADNÁ
HRDLIČKA POĽNÁ ČAJKA SMEJIVÁ
LYSKA ČIERNA MOČIARNICA MEKOTAVÁ
SLUKA HÔRNA CÍBIK
HUS DIVÁ HUS BIELOČELÁ
HUS MALÁ HUS SIATINNÁ
BERNIKLA BIELOLÍCA BERNIKLA TMAVÁ
ČERVENOKRČKA PESTRÁ    

 

KAČICE

KAČICA DIVÁ - KÁČER KAČICA DIVÁ - KAČICA KAČICA DIVÁ V LETE PRI POHĽADE ZHORA KAČICA DIVÁ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
KAČICA CHRAPAČKA - KÁČER KAČICA CHRAPAČKA - KAČICA KAČICA CHRAPAČKA V LETE PRI POHĽADE ZHORA KAČICA CHRAPAČKA V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
KAČICA CHRAPKA - KÁČER KAČICA CHRAPKA - KAČICA KAČICA CHRAPKA V LETE PRI POHĽADE ZHORA KAČICA CHRAPKA V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
KAČICA OSTROCHVOSTÁ - KÁČER KAČICA OSTROCHVOSTÁ - KAČICA KAČICA OSTROCHVOSTÁ V LETE PRI POHĽADE ZHORA KAČICA OSTROCHVOSTÁ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
KAČICA CHRIPĽAVKA - KÁČER KAČICA CHRIPĽAVKA - KAČICA KAČICA CHRIPĽAVKA V LETE PRI POHĽADE ZHORA KAČICA CHRIPĽAVKA V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
KAČICA HVIZDÁRKA - KÁČER KAČICA HVIZDÁRKA - KAČICA KAČICA HVIZDÁRKA V LETE PRI POHĽADE ZHORA KAČICA HVIZDÁRKA V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
LYŽIČIARKA PESTRÁ - KÁČER LYŽIČIARKA PESTRÁ - KAČICA LYŽIČIARKA PESTRÁ V LETE PRI POHĽADE ZHORA LYŽIČIARKA PESTRÁ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
CHOCHLAČKA SIVÁ - KÁČER CHOCHLAČKA SIVÁ - KAČICA CHOCHLAČKA SIVÁ V LETE PRI POHĽADE ZHORA CHOCHLČKA SIVÁ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
CHOCHOLAČKA BIELOOKÁ - KÁČER CHOCHOLAČKA BIELOOKÁ - KAČICA CHOCHOLAČKA BIELOOKÁ V LETE PRI POHĽADE ZHORA CHOCHOLAČKA BIELOOKÁ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
CHOCHOLAČKA VRKOČATÁ - KÁČER CHOCHOLAČKA VRKOČATÁ - KAČICA CHOCHOLAČKA VRKOČATÁ V LETE PRI POHĽADE ZHORA CHOCHOLAČKA VRKOČATÁ V LETE PRI POHĽADE Z DOLA
HLAHOLKA OBYČAJNÁ - KÁČER HLAHOLKA OBYČAJNÁ - KAČICA HLAHOLKA OBYČAJNÁ V LETE PRI POHĽADE ZHORA HLAHOLKA OBYČAJNÁ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
POTÁPAČ VEĽKÝ - KÁČER POTÁPAČ VEĽKÝ - KAČICA POTÁPAČ VEĽKÝ V LETE PRI POHĽADE ZHORA POTÁPAČ VEĽKÝ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
POTÁPAČ PROSTREDNÝ - KÁČER POTÁPAČ PROSTREDNÝ - KAČICA POTÁPAČ PROSTREDNÝ V LETE PRI POHĽADE ZHORA POTÁPAČ PROSTREDNÝ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA
POTÁPAČ MALÝ - KÁČER POTÁPAČ MALÝ - KAČICA POTÁPAČ MALÝ V LETE PRI POHĽADE ZHORA POTÁPAČ MALÝ V LETE PRI POHĽADE ZDOLA