Obrázkový atlas pernatej škodlivej zveri

KRAHULEC SAMEC KRAHULEC SAMICA
JASTRAB MLADÝ JASTRAB DOSPELÝ
VČELÁR OBYČAJNÝ MYŠIAK HÔRNY
MYŠIAK SEVERSKÝ HAJA TMAVÁ
HAJA ČERVENÁ KAŇA SIVÁ SAMEC
KAŇA SIVÁ SAMICA KAŇA STEPNÁ SAMEC
KAŇA STEPNÁ SAMICA KRŠIAK RYBÁR
KAŇA POPOLAVÁ SAMEC KAŇA POPOLAVÁ SAMICA
KAŇA MOČIARNA SAMEC KAŇA MOČIARNA SAMICA
ORLIAK MORSKÝ DOSPELÝ ORLIAK MORSKÝ MLADÝ
OROL SKALNÝ OROL MORSKÝ
OROL KRIKĽAVÝ OROL SKALNÝ DOSPELÝ
OROL SKALNÝ MLADÝ HADIAR KRÁTKOPRSTÝ
OROL HRUBOZOBÝ OROL KRÁĽOVSKÝ
SOKOL MYŠIAR SAMEC SOKOL MYŠIAR SAMICA
SOKOL KOBEC SAMEC SOKOL KOBEC SAMICA
SOKOL RÁROH SOKOL LASTOVIČIAR DOSPELÝ
SOKOL LASTOVIČIAR MLADÝ SOKOL KOBCOVITÝ SAMEC
SOKOL KOBCOVITÝ SAMICA SOKOL BIELOPAZÚROVÝ
SOKOL SŤAHOVAVÝ DOSPELÝ SOKOL SŤAHOVAVÝ MLADÝ
SOVA DLHOCHVOSTÁ SOVA OBYČAJNÁ
VÝR KUVIK OBČAJNÝ
PLAMIENKA DRIEMAVÁ KUVIČOK VRABČÍ
VÝRIK OBYČAJNÝ MYŠIARKA MOČIARNA
BELAŇA TUNDROVÁ KUVIK (PÔTIK) KAPCAVÝ
MYŠIARKA UŠATÁ CHAVKOŠ NOČNÝ
BUČAIK VEĽKÝ VOLAVKA POPOLAVÁ
BELUŠA VEĽKÁ VOLAVKA PURPUROVÁ
BOCIAN ČIERNY VOCIAN BIELY
STRAKA DROZD ČVIKOTAVÝ
SOJKA VRANA ČIERNA
OREŠNICA VRANA POPOLAVÁ
HAVRAN KAVKA
KRKAVEC