Nožnicový rebríkový posed

Tento posed môžeme postaviť dvomi rôznymi spôsobmi. Prvým je zaistenie stability rebríkovou konštrukciou, druhým spôsobom je podopretie sedacie nástavca stojanom. Druhý spôsob je o niečo pevnejší , rebríková konštrukcia je však jednoduchšia.

Návod na stavbu nožnicového rebrikového posedu:

  1. Pripravíme si rebrík (A,B) s priečkami dlhými 150 cm a rozostupom medzi nimi 32 cm.
  2. Vo vzdialenosti 2,5 m od horného konca nanesieme na bočnice rebríka značky. Na nožnicové tyče (C) pribijeme 2,9 m od horného konca klinec tak, aby jeho špička mierne vyčnievala na druhej strane.
  3. Posed dvíhame pomocou kladkostroja tak, abys me dosiahli uhol asi 75°. Rebrík zaistíme provizornámi, avšak pevnými podperami, ktoré na vyznačených miestach pripevníme ku nožnicovým tyčiam.
  4. Konštrukciu spevníme pomocou rozperiek (D) pripevnených medzi bočnicami rebríka a nožnicovými tyčami a pomocou zadnej rozperky medzi nožnicovými tyčami (E). Pod nožnicové tyče podložíme dosky a tyče zakolíkujeme. Klince v mieste klbov medzi bočnicami a nožnicovými tyčami ohneme.
  5. Dve skrížené výstuhy (F) pripevníme a zakolikujeme ich.
  6. Strednú tyť rebríka (G) pribijeme. Nosník stupatka (H) pribijeme pod najvyššiu priečkua pripevníme na nej dosku alebo tyč ako stupatko (I).
  7. Nosník sedadla (J) pripevníme vo vzdialenosti cm nad stupatkom. Pripevníme sedadlo (K).
  8. Opierky paží (L) a opierku zbrane (M) pripevním asi 55 cm nad sedadlom.
  9. Pripevníme operadlo (N) a dosky nad ním (O).
  10. Pomocou dvoch vystužných tyčí(P) spevníme konštrukciu na zadnej strane. Nad nosníky sedadla osadíme priečny trám (Q).