Nožnicový posed

Nožnicový posed sa vyznačuje tromi hlavnými vlastnosťami a to tými, že sa naň vchádza zpredu, vďaka svojej výške je ľahko prenosný a je spravidla bez strechy.

Kvôli jednoduchému prenosu sa takéto posedy označujú ako posedy pre lov nátlačkou a nadhánkou. Takýto druh posedu je možné narýchlo nainštalovať a tak je vhodný na akýkoľvek typ lovu. Je vhodný na miesta, kde chceme mať dobrý výhľad. V porovnaní s malým rebríkovým posedom má nožnicový posed výhodu v tom, že pri jeho inštalácii nepotrebujeme mať poblízku strom, o ktorý by bol opretý a tak nemusíme stavať ďalšie podpery. Ako podpera v tomto prípade slúži nožnicová konštrukcia posedu. Konce kolov sú špicaté a tak sa pod váhou posedu zatlačujú do zeme.

 

Návod na stavbu nožnicového posedu:

1. Dva bočné diely zostavíme z jedného vnutorného kolu (A) dlhého 233 cm, na ktorý položíme vnútorný rebríkový kôl (B) dlhý 225cm a to tak, aby hroty kolov ležali presne nad sebou. Obidve koly spojíme klincom 110 cm od vrchu hrotu. 

2. Vonkajší a vnútorný kôl potom na vrchnom konci odtiahneme od seba tak, aby sme mohli pripevniť opierku paží (C) s rozostupom klincov 100 cm. Dbáme na to, aby boli bočné diely namontované zrkadlovo, to znamená, že po ich spojení klincom otočíme spodný kôl doľava a potom doprava. 

3. Rozperku (D) pripevníme 35 cm nad špicaté hroty kolov.

4. Postavíme bočné diely a zpredu k nim pripevníme tri rebríkové priečky (E) a tiež spodný (F) a horný (G) priečny trám. 

5. Vždy z vonkajšej strany a 55 cm od prednej strany opierky paží pripevňujeme nosníky na sedadlo (H).

6. Pripevníme sedadlo (I) a operadlo (J).

7. Stúpadlo (K) by malo byť umiestnené 45 cm pod nosníkom sedadla. 

8. Zmerajte rozostup medzi prednou stranou stúpadla a strednej priečky. Na túto dĺžku prirežeme podpery pre stúpadlo (L). Klince pribijeme zvrchu cez stúpadlo a zdola pribijeme podpery k vnútorným rebríkovým kolom.

9. Diagonálnu výstuhu (M) pribijeme na spodok pravého vnútorného rebríkového kolu a na hornú stranu vonkajšieho kolu.

10. Druhú diagonálnu výstuhu (N) pribijeme od spodku ľavého vnútorného kolu cez vnútornú stranu pravého vonkajšieho kolu k pravej rozperke. 

11. Pribijeme opierku zbrane (O).