Násypce

Násypce pre jarabice a bažanty

Pri stavbe a zhotovení násypcov pre malú pernatú zver treba vedieť, že kým pre bažanty staviame pevné drevené  alebo kovové násypce, jarabice najradšej navštevujú násypce zhotovené z prírodného materiálu, ktorý poskytuje okolité prostredie. Najčastejšie sa zhotovujú z kukuričnej kôry, trstiny, čečiny a podobne, ako aj jednoduché búdy v podobe lomeného stanu alebo menšie násypce jedno spádovou strieškou pokrytou trsťou alebo slamou.

Najjednoduchším násypcom pre jarabice je široko rozložená kôpka pliev zmiešaná s krmivom, navrchu pokrytá tŕním, na ktorom je naložené kukuričie alebo čečina.

Násypce pre bažanty sú pevnejšie a stabilnejšie zariadenia. Sú to jedno alebo dvoj spádovédrevené, prípadne kovové prístrešky, ktorých predná (vyššia) časť zvyčajne býva 120 až 150 cm vysoká. Zadná časť musí byť aspoň 30 cm vysoká, aby bažanty v prípade nebezpečenstva mohli z násypu ľahko vybehnúť. Základňa násypu má rozmery asi 200 x 150 cm a na zemi je ohraničená guľatinou alebo latkami, ktoré bránia rozhrabaniu pliev von z násypca.

V dobre zazverených revíroch a bažantniciach sa jadrové krmivo často podáva v automatických kŕmidlách. Sú to kolmo postavené, dolu zúžené zásobníkové debničky so strieškou. Krmivo samospádom padá automaticky do predloženého válovca, kde ho zver konzumuje.

Násypce pre jarabice a bažanty sa umiestňujú na pokojných záveterných miestach, v blízkosti húštin, do ktorých sa môže zver v prípade nebezpečenstva ukryť.

Ako základná výplň sa pod násypce dávajú plevy. Jadrové krmivo sa potom zamieša do pliev, čím sa chráni pred drobnými a krkavcovými vtákmi. Okrem toho plevy poskytujú zveri suché a teplé prostredie a pri očiste od parazitov sa v nich môže popoliť. Na dobré trávenie krmiva sa do pliev pre jarabice a bažanty pridáva menšie množstvo hrubého riečneho piesku alebo gritu.

Na udržanie bažantov a jarabíc v revíri sa budujú plevníky, Sú to kombinácie strechového násypca s hromadami pliev, ktoré samo zahriatím vytvoria pre zver teplejšie prostredie.

Z malej poľnej zveri podávame soľ iba zajacom, a to v stĺpikových soľníkoch. Sú to koly z osiek alebo iného mäkkého listnáča, v ich hornej časti je asi 20 cm hlboká dutina. Jej steny sú poprevŕtané drobnými otvormi. Do dutiny sa vloží kusová soľ, ktorá sa vplyvom dažďovej vody rozpúšťa a vyteká otvormi z dutiny von na kôl. Drevo presiakne soľným roztokom a zajace ho s obľubou ohrýzajú.