Nastreľovanie guľových zbraní

Základným predpokladom úspešného lovu je správne nastrelená zbraň. Každá nová zbraň sa nastreľuje v továrni a pripája sa k nej nástrelný kontrolný list. Pri používaní sa však môžu posunúť mieridlá, preto si treba občas preveriť presnosť zbrane, prípadne ju opäť nastreliť.

Nástrelná vzdialenosť je zvyčajne 75 – 100 m pri guľových zbraniach s mechanickými mieridlami a 150 m pri zbraniach s puškohľadom. Najvhodnejšia strelecká poloha pri nastreľovaní je v sede za improvizovaným stolom. Strelec sa opiera o stôl lakťami. Predpažbím (v mieste pred lúčikom) sa zbraň voľne opiera o mäkkú podložku (nikdy nie o tvrdý predmet). Ďalšou možnosťou je pušku nastreliť pomocou špeciálneho stojana kde je eliminovaný ľudský faktor. Pri nastreľovaní je treba dodržiavať zásady správneho mierenia a spúšťania. Nikdy sa nemá zbraň nastreľovať za šera, na prudkom poludňajšom slnku a pri bočnom osvetlení. Pred streľbou treba skontrolovať montáž puškohľadu, prípadne skrutky ktoré upevňujú hlaveň k predpažbiu. Vývrt hlavne do sucha vyutierame a 2 – 3 krát vystrelíme na terč. Ak sú zásahy umiestnené vpravo hore potom oprava musí smerovať vľavo dole. Pri korekcii mechanických mieridiel platí zásada, že cieľ s puškou musia byť v jednej priamke. Takisto sa pokračuje i pri nastreľovaní s puškohľadom. Cieľnik pri mechanických mieridlách presúvame opačným smerom. Každý poľovník by si mal zbraň nastreľovať sám.