Muflón obyčajný

Rozšírenie

Muflonia zver bola pôvodne rozšírená vo vrchoch mierneho pásma Európy, ale jej areál sa postupne zúžil na ostrovy Sardínia a Korzika, odkiaľ sa dovážala do mnohých štátov Európy. V našich končinách sa prvý krát muflón aklimatizoval v roku 1868 v Jelenci (okres Nitra). Dnes žije Tríbeči, v malých a Bielych Karpatoch, v Považskom Inovci, na Vtáčniku, Plešiveckej a Silickej výšine, v Strážovských vrchoch, Javorí, Štiavnických vrchoch a inde. Chovajú ho aj v mnohých zverniciach.

 

Tvar tela

Tvar tela je typický ovčí. Muflón he v lete hrdzavo hnedý, na spodnej strane krku má čiernu hrivu (rúno) a na bokoch tela zvyčajne bielu škvrnu (sedlo). Maska na tvárovej časti sa s vekom muflóna mení a to tak že sa zväčšuje. V zime je muflón tmavo hnedý. Muflónice sú v lete žltohnedé, bez sedla a v zime hrdzavo sivé. Ušnice muflonej zveri sú krátke. Muflón dosahuje hmotnosť 25 – 45 kg a muflónica 20 – 28 kg.

 

Vývoj rohov

Mladému muflónovi sa rohy začínajú vyvíjať už po dvoch mesiacoch. Ročný muflón má asi 25 -30 cm tuľajky, ktoré intenzívnejšie rastú v druhom roku života. Pri 8 ročných jedincoch sú už prírastky rohoviny minimálne. Na rohoch sú ročné prírastky oddelené hlbokými priečnymi vrubmi okrem nich sú rohy zvlnené ešte jemnejšími vrúbkovaním. Podľa hlbokých vrubov možno zistiť vek muflóna.

Výnimočne majú malé rožky aj muflónice, ale zvyčajne sú bezrohé. Muflón má vyvinuté pred očné, medzi prstové, a predkožkové, prípadne pri vaginálne pachové žľazy.

 

 

Chrup

Muflonia zver má horný pysk rozštiepený. Každá polovica sa pohybuje samostatne, a pre o môžu muflóny spásať trávu bližšie pri zemi ako jeleňovité (podobne ako ovca). Muflonia zver má v čeľusti 3 črenovce a 3 stoličky, v sánke okrem nich má ešte 3 rezáky a na každej strane špičiak. Chrup má spolu 32 zubov. Dolný špičiak má podobu rezáka.

 

Životné prostredie

Muflonia zver žije v listnatých alebo zmiešaných lesoch na kamenitej pôde. Obľubuje najmä teplé, slnečné kamenité svahy s redším porastom. Ratice muflonej zveri sú veľmi dobre prispôsobené na chôdzu po týchto skalnatých terénoch. Nížinné lokality a vysoké polohy s hrubou snehovou pokrývkou  tejto zvery nevyhovujú.

 

Spôsob života

Muflonia zver žije, podobne ako ovce, v čriedach. Od jari až do jesene sú čriedy oddelené podľa pohlavia, k čriede muflónic a muflónčat sa pridávajú len mladé muflóny. Neskôr sa k čriedam pridávajú aj staršie muflóny. Čriedu vedie vedúca muflónica, muflóny idú vždy až na konci. V ruji jednotlivé dospelé muflóny vytvárajú okolo seba menšie čriedy muflónic a muflónčat. V zime sa táto zver zdržiava vo veľkých čriedach, ktoré nie sú oddelené podľa pohlavia a rozpadávajú sa až na jar pre liahnutím mláďat. Muflóny medzi sebou často bojujú, podobne ako domáce barany. Muflónice po 22 týždňoch gravidity majú 1 – 2 muflónčatá, ktoré cicajú pol roka. Muflonia zver sa pasie aj cez deň. Črieda je pri pohybe v lese veľmi hlučná. Pri spozorovaní nebezpečenstva sa ozývajú varovným hvízdaním. Muflónice zvolávajú mláďatá bľačaním. Keď sa táto zver chová vo voľnej prírode, je veľmi ostražitá a plachá. Črieda sa zvyčajne pohybuje v rade za sebou po tých istých chodníčkoch. Muflonia zver je pomerne verná svojmu stanovišťu, len na zimu niekedy migruje do nižších, teplejších polôh, najradšej na južne exponované svahy.

 

Potrava

Muflonia zver žerie najmä byliny a trávy, ale ohrýza aj dreviny. Pri pasení, na rozdiel od jeleňovitých, rastliny neodŕha ale odhrýza. Konzumuje aj gaštany, žalude, bukvice, plánky, v zime mach a lišajníky. Je pomerne skromná.

 

Nepriatelia a choroby

Má podobných prirodzených nepriateľov a choroby ako jeleňovité. Pri pasení na miestach, kde sa pasú ovce, sa často nakazí vnútornými parazitmi, najmä motolicou. Veľké straty, najmä na starých muflónoch, môže spôsobiť vysoká a dlhotrvajúca snehová pokrývka. Okrem toho stavy tejto zveri znižujú aj túlavé psy, vlky a rysy. Na mäkkom teréne jej často prerastajú ratice a potom kríva.

 

Význam pre poľovné hospodárstvo

Jej význam je v produkcii trofejí a diviny. Divina z muflóna a muflónčat je chutná, podobná ovčej, ale ešte pikantnejšia.