Močiarnica mekotavá

Močiarnica mekotavá (Gallinago (Capella) gallinago L.)

Patrí do čeľade slukovitých, ale u nás už nie je dovolené na ňu poľovať. Je podstatne menšia (dosahuje hmotnosť len 90 – 170 g). Vyznačuje sa charakteristicky rýchlym kľukatým letom. Je sťahovavá. vyskytuje sa v nížinách, na mokrých lúkach, v močiaroch, inundačných územiach ap., kde je voda. Tokanie samčeka je charakteristické tým, že najprv vyletí vo veľkých kruhoch do výšky a potom sa spúšťa strmo nadol, pričom sa mu rozochvievajú kormidlovacie perá a vydávajú mekotavý zvuk. Toká nielen na jar po prílete, ale ja na jeseň, od konca augusta až do príchodu prvých mrazov. Močiarnica mekotavá nemá poľovný význam, u nás je celoročne chránená, ale v niektorých krajinách na ňu s obľubou poľujú. Jej lov poskytuje prvotriedny športový strelecký zážitok. Močiarnica tichá (Capella media) sa podobá močiarnici mekotavej, ale samček pri tokaní nevydáva mekotavé zvuky.