Materiál potrebný na stavanie posedu

Odborníci tvrdia, že najvhodnejšie drevo na postavenie posedu je borovicové, smrekovcové, jedľové a čiastočne aj dubové. V praxi je však najjednoduchšie použiť drevo smrekové, pretože ostatné uvedené druhy je ťažko zohnať.
Pri stavaní posedu by sa mali podľa odborníkov použiť okrem hranolov a dosiek smrekové tyče. Tie by mai byť zbavené kôry. Takéto použitie smrekového dreva je však vidieť iba zriedka. Môže to byť preto, že je to jednoducho práca navyše a svetlé smrekové drevo je nápadné a po daždi sa rebrík z ošúpaného smrekového dreva šmyká.

Nezastrešené drevo sa po čase samovoľne olupuje, preto si ľudi nedávajú námahu s touto prácou. Kôra sa odstraňuje pri pravidelných obhliadkach posedu, väčšinou na jar. V prvom rade sa kontroluje, či nie je poškodená kôra na priečkach rebríka, aby pri pohybe nedošlo k hlasnému praskaniu.

Ďalšou často riešenou otázkou je, či je vhodnejšie použiť čerstvé alebo suché drevo. Pri čerstvom dreve je výhodou ľahké opracovanie a zatĺkanie klincov, pri suchom dreve zase ľahkosť, teda jednoduchšie vztýšenie posedu.

V podstate však nejde o to, či je drevo čerstvé, suché, zbavené kôry alebo nie. Ide o to, aby bolo drevo zdravé a nosné piliere boli dostatočne silné.

Stojky, nosníky a bočnice by nemali mať priemer menší ako 8 cm, výstuhy a priečky menej než 7 cm.

Z krátkych smrekových guľatín môžeme vyrobiť aj opierky, sedadlá a podlahu. Podlážky sú dostatočné pevné, napriek tomu, že nie sú tak tovné, ako keby sme použili dosky. Pri oplášťovaní získame dokonalý prirodzení vzhľad, keď použijeme práve smrekovú guľatinu.
Na sedadlá a opierky sa guľatina používa iba ak nie sú dostupné dosky. Samozrejme, sedadlo z dosky je pohodlnejšie, pri kratšom sedadle by hrúbka dosky mala byť aspoň 24 mm, pri dlhšom sedadle aspoň 30 mm.

Pri stavbe podlahy používame okrem dreva ako podložky aj betónové dosky, fóliu, strešnú lepenku a bitumenové dosky ako izoláciu a taktiež spojovací materiál.
Na spojovacom materiáli by sme nikdy nemali šetriť! Nosné diely by mali byť spojené dvojito, pri spojoch klincami by mali byť použité klince minimálne dĺžky 130 mm. Sploštenie koncov priečky rebríka by malo byť samozrejmé a pri osadení priečok na rebrík dávajte pozor, aby boli klince správne zapustené.

Na správne upevnenie priečok existujú rôzne odporúčania:
-priečky musia byť bočnicami spojený a zo spodu podopreté
-zaistenie priečok a bočník drôtom
-uloženie priečok na kovové uholníky
-na upevnenie použiť hliníkové alebo oceľové pásky
-použitie operných klincov tak, že klinec vyčnieva cca 2 cm a nakoniec sa ohne k priečke