Lyska čierna

Lyska čierna (Fulica atra L.)

Lyska je čierna, len rohovinovú lysinu na čele má bielu. Dosahuje hmotnosť asi 0,5 – 0,9 kg. Obýva Európu, Áziu, Guineu a Austráliu, ale ja severnú Afriku. Vyskytuje sa na rybníkoch, na mŕtvych ramenách riek a na močiaroch s väčšími vodnými plochami. Je sťahovavá, ale niekedy u nás na nezamŕzajúcich vodách prezimuje. „Lyska sa párikuje až po jarnom prílete a každý párik má vlastné hniezdisko. V plytkej vode si oba jedince spoločne budujú hniezdo z vodných rastlín s výstupným mostíkom. Samička znáša 5 – 12 vajec, na ktorých sedia 23 – 25 dní striedavo oba rodičovské jedince. Začína sedieť už na prvom vajci, a preto sa mláďatá liahnu postupne. Spočiatku ich vodí len samec, lebo samica sedí ešte na ostatných vajciach. Pri celkom výnimočnom druhom hniezdení sedí na vajíčkach len samica, lebo samec vodí mláďatá z prvého hniezdenia. O mláďatá z druhého hniezdenia sa starajú okrem rodičov aj starší súrodenci. Lysky sa živia rozličným hmyzom, pavúkmi, mäkkýšmi, ale aj rastlinnou potravou. Potravu zbierajú vo vode, z dna, prípadne sa za ňou potápajú. Z vody vzlietajú pomerne ťažko, až po dlhšom behu (šliapaní vody), pri ktorom mávajú krídlami. U nás sa lysky lovia pomerne zriedkavo, hoci po stiahnutí kože a odstránení podkožných tukových podušiek možno z ich diviny pripraviť chutné jedlá. Nemá plávaciu blanu, ale prsty má obrúbené laločnatou kožou.