Lov

Spôsoby lovu zveri sú veľmi rozmanité. Vyvíjali sa spolu s poľovníctvom a poľovným hospodárstvom a citlivo reagovali na spoločenský vývoj. Zaužívané spôsoby lovu úzko súvisia s chovom a ochranou zveri, ako aj s ochranou prírody, pričom sa sleduje spoločenský cieľ, získať úžitok s odchovanej zveri šetrným spôsobom a čo s najmenšími stratami. Nenarušiť štruktúru normovaných kmeňových stavov zveri a uplatňovať výkon práva poľovníctva so zreteľom na dodržiavanie poľovníckej etiky. Tieto hľadiská a ciele u nás uplatňujú právne predpisy o spôsoboch lovu jednotlivých druhov zveri.

Pri našich spôsoboch lovu zveri sa stále viac uplatňuje spoločenské hľadisko. Hľadáme možnosti a spôsoby kolektívneho výkonu práva poľovníctva, najmä pre členov poľovníckych združení. Kolektívne poľovačky sú perspektívnejšie ako individuálne spôsoby lovu.