Legenda o Sv. Hubertovi

V diele Acta sanctorum sa legenda o Sv. Hubertovi opisuje takto:

Hubert bol aquitánskym princom. Vel'mi neviazaným spôsobom holdoval lovu. Raz sa mu však na pol'ovačke počas Veľkého piatku medzi parohami jeleňa, ktorého na koni spolu so svorkou prenasledoval zjavil zlatý kríž a nebeský hlas ho pritom karhal za jeho holdovanie lovu a prikázal mu nasledovať slovo Božie a vstúpiť do duchovného stavu.  Hubert sa vyľakal, ale súhlasil a následne vstúpil do kláštora.

Na tejto životnej ceste sa úplne zmenil a stal sa novým človekom. Naučil sa vážit' si zvieratá a prírodu. Prijal krest'anstvo a keď r. 708 Sasi zavraždili biskupa Lamberta, stal sa jeho nástupcom a venoval sa misijnej činnosti v oblasti Ardén.

Rehoľné poslanie ho od základu zmenilo. Jeho vytrvalosť, húževnatosť a sebaobetovanie bolo po jeho smrti ocenené a preto bol vyhlásený za svätého. Bolo mu určené, aby bol patrónom lovcov, neskôr poľovníkov. Tým sa navždy zapísal do dejín poľovníctva.