Lavičkový posed

S týmto typom posedu sa stretávame zriedka, pretože má tú výhodu, že vďaka úzkemu rebríku poskytuje viac miesta na sedenie.  Zložitým krokom môže byť osadenie nosníkov sedadla a zhotovenie sedacieho nástavca.Podľa výpočtov by mal byť uhol medzi nosníkmi sedadla a bočnicami rebríku presne 108,5°, avšak môžeme použiť uholník s uhlom 110°.

Návod na stavbu lavičkového posedu:

1. Bočnice rekríku na vrchnej strane šikmo odrežene v uhle 110°.

2. Rebrík otočíme priečkami dole. Nosníky sedadla (E) vpredu zrežeme a spojíme so šikmo odrezanými bočnicami tak, že klinec zabije zhora cez nosník do čela bočnice. Ako pomôcku použijeme uholník s uhlom 110°.

3. Podpery sedadla (F) spojíme na vrchnej strane priečnym trámom (G), rozostupm klincom vy mal byť 105 cm.

4. Spodnú stranu sedadlových podper naplocho odrežeme a prichytíme klincom zvonku k bočniciam rebríku tak, aby spodný koniec podper siahal 2,60 m pod vrchol rebríkových bočníc.

5. Vo vzdialenosti 50 cm od predného konca smerom zvnútra von do oboch nosníkov sedadla zabijeme klinec. Podpery spojíme vždy s príslušným nosníkom sedadla. (nezabúdame na správny uhol). Potom spojíme podpery s bočnicami rebríku aj druhým klincom.

6. Vo výške druhej hornej priečky rebríka spojíme priečnym trámom (H) podpery sedadla.

7. Rebrík otočíme.

8. Pripevníme sedadlovú dosku (I) a dosku na operadlo (J).

9. Výstuhy (K) pre podstavec k streľbe (=predné podpery + opierka paží + opierka zbrane ) pripevníme k podperám sedadla a druhej priečky zvrchu.

10. Priblížne 70 cm nad upevnením podper sedadla pribijeme predné podpery (L) pre opierky paží a zbrane k bočniciam rebríka a tiež k výstuham pre podstavce k streľbe.

11. Opierky paží (M) pripevníme 55 cm nad nosníky sedadla k podperám sedadla a predným podperám.

12. Vo vdzialenosti 100 cm od operadla pripevníme opierku zbrane (N). Tento posed sa doporučuje podoprieť vlastným podstavcom.