Labuť

Labuť (Cygninae)

Aj keď labute u nás nepatria medzi zver, zmienime sa o nich, lebo labuť veľká (Cygnus olor) sa v posledných decéniách stala v mnohých európskych štátoch vďaka prikrmovaniu na rybníkoch a jazerách polokrotkým synantropným druhom a veľmi sa rozšírila. Tak je to aj u nás. Jej premnoženie je niekedy na úkor ostatnej pernatej zveri, lebo je veľmi útočná.