Kuna

Kuna hôrna (Martes martes L.)

Vyskytuje sa v Európe a v Ázii. U nás žije v lesoch na celom území. pre mimoriadne cennú kožušinu sa intenzívne strieľa a chytá do želiez. Aby sa zabránilo jej vyhubeniu, poskytla sa kune celročná ochrana. Kuna hôrna má hnedú farbu, na prsiach má žltú podhrdlovú škvrnu, ktorá sa klinovite končí medzi hrudníkovými končatinami. dorastá do sĺžky 40 - 53 cm, chvost má dlhý 23 -28 cm. Dosahuje hmotnosť 0,8 - 1,6 kg. Samec je o niečo väčší ako samica. V tlame má 38 zubov. Žije výhradne v lesoch až po hornú hranicu lesa. Je to prevažne nočné zviera. Cez deň spí v dutinách stromov, vo vtáčich a veveričích hniezdach. Dobre lezie po stromoch a preskakuje z konára na konár. Živí sa myšami, hrabošmi, plchmi, vevericami, vtákmi (vrátene tetrovitých), ich vajcami, ale aj nižšími zvieratami a príležitostne chrobákmi a sladkými plodmi. Výnimočne napadá aj srnčiatka. Je veľmi dravá, ale pre lesníka väčšinou užitočná. Párenie prebieha v lete od júla do augusta, ale zárodok zostáva v latentnom stave. Na jar býva ďalšie, nepravé párenie. Gravidita trvá až 9 mesiacov, z čoho však asi 30 týždňov pripadá na obdobie latencie a samici sa v marci - máji liahne 2 - 6 mláďat, ktoré pohlavne dospievajú zvyčajne až v druhom roku.

Kuna skalná (Martes foina Erx.)

Podobá sa predchádzajúcemu druhu, len podhrdlovú škvrnu má bielu, vidlicovite rozvetvenú a zasahuje aý hrudníkové končatiny. Celkové sfarbenie kuny skalnej je hnedé so sivastým nádychom. Je o niečo väčšia, ale veľkosť tela pri oboch druhoch je veľmi variabilná a vzájomne sa prekrýva. Dosahuje hmotnosť 1,1 - 2,1 kg. Samec je väčší ako samice. Chrup je rovnaký ako u kuny hôrnej. Vyskytuje sa v Európe a v Ázii. Žije na celom našom území v podobných alebo rovnakých podmienkach ako kuna hôrna. Na rozdiel od kuny hôrnej je aktívna aj cez deň. Živí sa rovnakou potravou ako kuna hôrna a taktiež v jej jedálničku prevažujú hlodavce. Rozmnožuje sa podobne ako predchádzajúci druh. Jej kožušina je hodnotná ale nie až tak ako u predchádzajúceho druhu. Kuna skalná spôsobuje viac škody chovateľom hydiny ako jej rodová príbuzná.