Krytie brokovníc

Pri brokovniciach sa uvádza krytie v percentách. Určí sa výpočtom, koľko percent brokov zo skutočného počtu v náboji zasiahlo terč s priemerom 75 cm rozdelený na 16 polí zo vzdialenosti 35 m. Výborné krytie je 70 – 75 %, veľmi dobré okolo 65 %. So zreteľom na pravidelnosť krytia pokladáme za výbornú takú brokovnicu, ktorá zasiahne 5 brokmi s priemerom 3,5 mm dve susedné polia na terči.