Krupota

Krupota horská (Alectoris graeca Meil.)

Krupota (orebica) horská nie je pôvodným druhom našej vtáčej fauny. Je o niečo väčšia ako jarabica (dosahuje hmotnosť asi 0,5 - 0,6 kg) a veľmi pestro sfarbená. Vrch tela je sivý, čelo a sluchy má čierne, ostatnú časť hlavy a hrdla okrovobielu, hrvoľ sivý. Boky tela má pásikavé, chvost hrdzavočervený, zobák a nohy červené. Žije na suchých skalnatých stanovištiach zarastených trávou a krovím, nabližšie od nás v Alpách a na Balkáne.

 

Krupota červená (Alectrotis rufa L.)

Podobá sa predchádzajúcej, ale mí čierno krôpkovaný hrvoľ. Je takmer rovnako veľká ako krupota horská. Obýva podobné biotopy ako jarabica, len troch suchšie a skalnatejšie. jej pôvodnou vlastnosťou je Iberský poloostrov a južné Francúzsko. Úspešne ju aklimatizovali v južnom Anglicku, kde získala značný poľovný význam. Miestami jej úlovky už prevíšili úlovky jarabíc.