Krmivá pre zver

Na prikrmovanie zveri sa používajú rôzne krmivá, napríklad: jadrové, objemové, dužinaté atď.

Jadrové krmivá

Základné jadrové krmivá sú bežné hospodárske krmivá, najmä obilniny jačmeň, pšenica, ovos kukurica (aj klasy). Pri prikrmovaní malej zveri sa používajú rôzne odpadové zmesi semien od mláťačiek, čističiek a podobne. Z lesných semien sa na prikrmovanie používajú najmä žalude bukvice, plody pagaštanu konského, ktoré sú však veľmi náročné na uskladňovanie a môžu sa skrmovať len v zmesi s inými jadrovými krmivami. Veľmi vhodné sú sušené plané jablká hrušky. Niektoré druhy zveri s obľubou konzumujú mäsitú potravu.

Do tejto skupiny krmív patria aj priemyselné jadrové kŕmne zmesi, ktoré sa používajúpri farmovom chove a odchove mláďat malej pernatej zveri, komorovaní, na prikrmovanie raticovej zveri. Okrem obilných šrotov obsahujú tieto zmesi aj šrotové objemové krmivá (senná alebo lucernová múčka, odpadky potravinárskeho  priemyslu), preto sa niekedy zaraďujú medzi jadrovo – objemové krmivá.

 

Objemové krmivá

V zime sa zver prikrmuje najmä dobrým lúčnym senom, ktoré sa zvyčajne zbiera priamo v revíroch. Najlepšími objemovými krmivami sú sušená ďatelina lucerna.

V lesných revíroch možno pre zver pripraviť letninu, najlepšie začiatkom leta, keď sa režú mladé, ešte nezdrevnatené časti konárov hrubé 0,4 – 0,6 cm, prípadne niektoré vhodné byliny (napríklad pŕhľava), z ktorých sa viažu menšie viazanice. Po dobrom usušení letninu spolu so senom uskladňujeme na suchom mieste.

 

Dužinaté krmivá

Medzi dužinaté krmivá patria najmä bežné hospodárske krmivá, ktoré majú na zver priaznivý dietetický účinok. Sú to predovšetkým kŕmna mrkva, repa, topinamburg (ktorého pestovanie je u nás zakázané z dôvodu že sa jedná o inváznu rastlinu) a kŕmny kel, ktorý znáša i silnejšie mrazy. Na zimné prikrmovanie môžeme použiť siláž. Diviačia zver obľubuje aj niektoré odpadky z potravinárskeho priemyslu, napríklad: výpalky z liehovarov, repné odrezky a podobne.

 

Minerálne prísady

Otázka, či podávať zveri minerálne prísady, nie je dostatočne objasnená. Všeobecne sa poľovnej zveri podáva najmä kusová soľ (kuchynská alebo dobytčia), prípadne vlhká zmes tehliarskej hliny so soľou v pomere 1:5. Možno k nej pridávať aj kŕmne vápno alebo rôzne aromatické a liečivé látky. V súčasnosti sa vyrábajú rôzne vazelíny, krémyhmoty na syntetickej báze ktoré sa podávajú zveri natieraním na drevnaté porasty ale používajú sa aj štandardné minerálne lízanky pre zver.