Králik divý

Králik divý (Oryctolagus cuniculus L.)

Na rozdiel od zajaca je králik oveľa menší (s hmotnosťou 1,3 – 2,5 kg) a má kratšie ušnice. Podsadu má nízku, sivú a kryciu srsť  sivohnedú, prípadne hnedosivú, naspodku sivobielu. Celkovo má sivšie sfarbenie ako zajac. Chrup má taký istý ako zajac. Králik žije spoločensky v podzemných brlohoch. Králica je gravidná len 4 týždne (asi 30 dní). Mláďatá sa liahnu slepé a holé. Liahne sa ich viac (4-10) ako zajačikov. Pôvodnou vlasťou králičej zveri je severozápadná Afrika a Španielsko, do strednej Európy sa rozšírila umele. Králik divý je predkom králika domáceho a so zajacom poľným sa nekríži.

Obýva teplejšie a suchšie polohy, do 400 m nadmorskej výšky (len výnimočne aj vyššie) a miesta s ľahšou piesočnatou pôdou, kde si môže vyhrabať diery a brlohy. Typické králičie lokality sú rozličné jarky, výmole, remízky, materiálové jamy, svahy, pasienky, kroviny, zle ošetrované vinohrady, násypy atď. Králik sa honcuje od jari do konca leta. Králica má 3 – 5 vrhov ročne. Mláďatá z jarného vrhu sa môžu rozmnožovať už v prvom kalendárnom roku života. Králičatá sa liahnu v tzv. materských brlohoch, ktoré králica na tento účel vyhrabe do hĺbky asi 1 meter. Pri odchode od mláďat králica otvor do brloha zahrabáva. Pasie sa v noci a za šera. Ak spozoruje nebezpečenstvo, signalizuje ho dupaním zadnými labkami o zem a únikom do brloha.

Králik spôsobuje veľké škody vyhrabaním dier a brlohov, v násypoch železničných tratí, v hrádzach vodných diel, v poľnohospodárstve a v lesníctve spasením a ohrýzaním kultúr. Škody bývajú veľké najmä preto, lebo celá kolónia králikov sa pasie len v najbližšom okolí brlohov. Sú však aj také miesta v revíroch, kde králiky nemôžu spôsobiť väčšie škody.

Po druhej svetovej vojne sa k nám zavliekla veľmi nebezpečná choroba – maxomatóza, ktorá zdecimovala stavy králikov tak, že úlovky poklesli viac než o 80 %. Túto chorobu prenáša hmyz, ktorý sa živí cicaním krvi, najme blcha králičia. Najnebezpečnejším parazitným ochorením tejto zveri je kokcidióza, ale aj rôzne helmintózy, najmä pásomnice. Veľmi nepriaznivo pôsobí na jeho životné prostredie intenzifikácia poľnohospodárstva, najmä rekultivácie, chemizácia a iné.

Králičina je veľmi chutná a ich koža je veľmi cenná. So zreteľom na to, že králiky na malú vzdialenosť bežia mimoriadne rýchlo a výborne kľučkujú, poskytuje poľovanie na ne aj hodnotný športový zážitok.