Kazateľnica pre lov v pohone

Tento posed je na lov v pohone lepší, ako nožnicový posed. Podlaha na kazateľnici poskytuje oveľa väčší komfort ako rebrík.

Návod na stavbu kazateľnice pre lov v pohone:

  1. Dve stĺpiky (A) položíme rovnobežne na rovno plochu vo vzdialenosti 1,2 m od seba. Hore k nim pripevníme opierku paží (B) a rozperku (C) 20 cm od spodného okraja stĺpikov. Nosník podlahy (D) pripevníme 180 cm od spodného okraja a vsunutou výstuhou (E) spevníme  konštrukciu a pravouhle ju vyrovnáme.
  2. V zrkadlovom prevedení skonštruujeme druhý bočný diel.
  3.  Nosník sedadla (F)  pripevníme na obe bočné diely a to 45 cm nad nosník podlahy a 55 cm pod opierku paží.
  4. Bočné diely postavíme rovnobežne 1,2m od seba (vonkajšia vzdialenosť) prednými stĺpikmi smerom hore a spojíme ich opierkou zbrane (G), na spodnej strane priečnym trámom (H) a pod nosníkmi sedadla priečnym trámom.
  5. Zadné stĺpiky ešte raz vyrovnáme rovnobežne s rozostupom 1,2 m a pripevníme na ne operadlo (J), dole priečnym trámom (K) a pod nosníkmi podlahy priečnym trámom (L).
  6. Diagonálny kríž (M) vložíme medzi priečne trámy na prednom a zadnom diele.
  7. Posed vztýčime.
  8.  Na pripevnenie rebríka pripevníme dozadu priečny trám (N). Na tento trám pripevníme zhotovený rebrík tak, aby bol odnímateľný. Osadíme stredný nosník podlahy (O) a podlahu (P) pripevníme k nosníkom.
  9. Položíme sedadlo