Kaňa

Kaňa močiarna (Circus aeruginosis L.)

Kane sa za letu podobajú siluetou hajam, ale nemajú vykrojený chvost. Krídla sú dlhé, pomerne úzke a lomené, ale na koncoch nezahrotené, chvost je dlhy a úzky. Trup majú pomerne dlhý. Lietajú pomaly, kolísavo, akoby ustato, niekedy pôsobia dojmom nevládnosti. Pri lete sa často kĺžu nízko nad terénom, pričom si konce krídel vysúvajú dozadu ponad chrbát. Kane majú štíhle telo, mäkké perie, ktoré je okolo očí usporiadané radiálne, a dlhé nohy. Sú celoročne chránené. U nás sa vyskytujú 4 druhy, z ktorých najpočetnejšia je kaňa močiarna. Je hnedá, samec má na krídlach veľké modrosivé škvrny, modrosivý chvost, samica má vrchhlavu a bradu svetlé a cez oko sa jej smerom dozadu ťahá tmavohnedý pás.

Osídľuje mokrade, močiare a inundačné územia, kde si robí na zemi v tŕstí, pálke, v ostrici na polámaných a poskrúcaných vodných rastlinách hniezdo. Zistilo sa však už aj hniezdenie v obilí. Samica znáša 4 – 6 bielych, niekedy hnedo škvrnitých vajec, na ktorých sedí 32 – 33 dní. Kaňa močiarna loví najmä rôzne vtáky a cicavce, ktoré žijú pri vode a na poliach. Uloví aj mladé kačice a zajace, plazy, žaby, občas aj ryby, príležitostne jarabicu alebo bažanta. Je sťahovavá.

 

Kaňa stepná (Circus mocrourus Gm.)

Samčej je jasne modrosivý, pričom spodok tela a hlavu má svetlejšiu. Samička je jasnohnedá, vrch tela má tmavší, spodok svetlejší. Zložené krídla nesiahajú po koniec chvosta. Obýva juhovýchodnú Európu a strednú Áziu. K nám prilieta len pri jesennej a jarnej migrácii.

 

Kaňa sivá (Circus cyaneus L.)

Samec i samica sa veľmi podobajú predchádzajúcemu druhu kani stepnej a močiarnej, ale sú o niečo tmavšie. Samec nemá hlavu, krk a hrvoľ také svetlé ako samec kane stepnej. Ťažko možno rozlíšiť samice oboch druhov, a to len podľa znakov na ručných letkách. U nás sa vyskytujú na jarnom a jesennom ťahu najmä na Západoslovenskej a Východoslovenskej nížine a v miernych zimách.

 

Kaňa popolavá (Circus pygargus L.)

Je menšia a štíhlejšia ako kaňa močiarna. Samec je modrosivý, o niečo tmavší ako predchádzajúce druhy. Hlavu, krk a hrvoľ nemá svetlé ako kaňa stepná, ale tmavé ako kaňa sivá. Na rozdiel od oboch však má čierny pás na krídlovom štíte. Samica sa veľmi podobá samiciam oboch predchádzajúcich druhov a bezpečne ich možno rozlíšiť len podľa znakov na ručných letkách. U nás len sporadicky hniezdi na Západoslovenskej a Východoslovenskej nížine a na Záhorí. Je sťahovavá.