Jeleň sika

Jeleň sika (Cervus nippon Temm.)

V našich končinách sú známe dva pod druhy jeleňa siku. Je to menší   j e l e ň    s i k a   j a p o n s k ý   (Cervus nippon Temm.), ktorý váži len 40 – 50 kg, a jeho parožie dosahuje iba stupeň osmoráka a   j e l e ň    s i k a    m a n d ž u s k ý   - Jeleň Dobowského (Cervus nippon hortulorum Swin) ktorý je o niečo väčší ako daniel a tvorí mohutnejšie parožie, ktoré však zvyčajne nepresahuje stupeň osmoráka. Oba pod druhy sú bielo škvrnité. V našich končinách sa vo väčšej miere chová japonský pod druh jeleňa siku. Pre naše poľovné hospodárstvo sú oba poddruhy celkom bezvýznamné, lebo sa voľne na Slovensku nevyskytujú z dôvodu že sa krížia s jeleňom  obyčajným čo je z zoologického hľadicka nežiadúce. Jeleň sika má agresívnejšiu povahu a taktiež nie je tak plachý ako naša vysoká zver. V zahraničí sa vyskytli prípady útoku na človeka práve jeleňom sika.