Iné poľovnícke zariadenia

Iné poľovnícke zariadenia

Na pozorovanie zveri, jej sčítavanie i lov sa zhotovujú osobitné zariadenia – posedy. Sú to 5 až 7 metrov vysoké rebríky, v hornej časti majú umiestnené jednoduché sedisko. Rebrík s jednoduchým sediskom, ktorý možno oprieť o vhodný strom, je rebríkový prenosný posed. Ak má horná časť posedu malú plošinku ohraničenú jednoduchým dreveným zábradlím, naspodku spevnenú podpernými stĺpmi, ide o jednoduchý vysoká posed. Vysoké posedy sa umiestňujú stabilne na jednom stanovišti. Kazateľnicový posed je podobný vysokému posedu, ale zábradlie plošinky kryje košina alebo iný materiál. Ak má plošinka tvar búdky s bočnými pozorovacími otvormi, ide o uzavretý kazateľnicový posed.

V zahraničí sa často používajú rozličné prenosné posedy, ktoré sa zhotovujú z ľahkých kovových materiálov. Na chytanie raticovej zveri sa používajú chytacie zariadenia. Sú to pevné ohrady s padacími dvierkami. Zver do nich lákame krmivom. Po chytení ju prepravujeme v transportných debnách.