Hodnotenie trofejí

Jelenie parohy

 Miery sa udávajú v kg a cm

Pri jeleních parohoch sa hodnotia tieto miery:

 • dĺžky kmeňov
 • dĺžky očníc
 • dĺžky stredných vetiev
 • obvod ružíc
 • obvody kmeňov (dolný a horný)
 • rozpätie parožia
 • hmotnosť parožia
 • počet vetiev

Prirážkové body sa prideľujú za sfarbenie a perlovanie kmeňov, za hroty vetiev, nadočníc a za koruny.

Zrážkové body sa prideľujú za nesúmernosť a nerovnakú dĺžku kmeňov a za iné chyby

 

Srnčie parožky

Mieri sa udávajú v cm a g

Hodnotia sa tieto miery:

 • dĺžky kmeňov
 • hmotnosť parožkov
 • objem parožkov
 • rozpätie parožkov

Prirážkové body sa prideľujú za zafarbenie a perlovanie kmeňov, za ružice, za hroty vetiev a za pravidelnosť a vzhľad parožkov.

Zrážkové body sa prideľujú za chyby vetiev a za iné chyby.

 

Danielie parohy (lopaty)

Mieri sa určujú v cm a kg

Hodnotia sa tieto miery:

 • dĺžky kmeňov
 • dĺžky očníc
 • dĺžky lopát
 • šírky lopát
 • obvody ružíc
 • obvody kmeňov (dolný a horný)
 • hmotnosť parožia
 • rozpätie parožia

Prirážkové body sa prideľujú za zafarbenie kmeňov, čipkovanie lopát, za vyspelosť, tvar a pravidelnosť parožia

Zrážkové body sa prideľujú za nedostatočné rozpätie, za chybný tvar lopát, za slabé čipkovanie lopát, za nepravidelnosť a nesúmernosť parožia

 

Diviačie kly

Miery sa udávajú v cm a mm

Hodnotia sa tieto miery:

 • dĺžka dolných klov (cm)
 • šírka dolných klov (mm)
 • obvod horných klov (cm)

Prirážkové body sa prideľujú za pekný vzhľad klov (zafarbenie, zbrúsenie a zakrivenie).

Zrážkové body sa prideľujú za slabé zbrúsenie klov a nesúmernosť.

 

Muflonie rohy

Miery sa udávajú v cm

Hodnotia sa tieto miery:

 • dĺžka rohov
 • obvod rohov v 1., 2. a 3. tretine dĺžky
 • rozpätie parohov

Prirážkové body sa prideľujú za zafarbenie, vrúbkovanie a vinutie rohov (na základe merania).

Zrážkové body sa prideľujú za vrastené rohy, asymetriu rohov a iné chyby.

 

Kamzíčie rožky

Miery sa udávajú v cm

Hodnotia sa tieto miery:

 • dĺžky rožkov
 • výšky rožkov
 • obvod hrubšieho rožka
 • rozpätie rožkov

Prirážkové body sa môžu prideliť za určený vek rožkov. Zrážkové body sa prideľujú za rožky znečistené živicou-

 

Lebky mäsožravcov

Touto metódou sa hodnotia lebky medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky a jazveca.

Miery sa udávajú v cm

Hodnotia sa tieto miery:

 • dĺžka lebky
 • šírka lebky

Prirážkové a zrážkové body sa neprideľujú.

 

Vlčie kože

Vynásobením dĺžky a šírky kože (v cm) sa zistí počet bodov. Ako prirážkové body sa prideľujú percentá  z bodov, a to za dĺžku a hustotu srsti, za pravidelnosť osrstenia a za šírku krku.

 

Medvedie kože

Vynásobením dĺžky a šírky kože (v cm) sa zistí počet bodov. Ako prirážkové body sa prideľujú percentá z bodov, a to za dĺžku, lesk a hustotu srsti a za pravidelnosť osrstenia.

 

Rysie kože

Súčin dĺžky a šírky kože (v cm) + rozpätie (v cm) udáva počet bodov. Ako prirážkové body sa prideľujú percentá z týchto bodov, a to za dĺžku srsti, za pravidelnosť osrstenia, za štetky na ušniciach, fúzy a za bokombrady.

 

Kože mačiek divých

Základný počet bodov zistíme takým spôsobom ako pri rysovi. Ako prirážkové body sa prideľujú percentá z týchto bodov, a to za dĺžku chvosta, za počet čiernych krúžkov na chvoste, za bokombrady, za dĺžku srsti a za pravidelnosť osrstenia.