História lovu

V živote sa človek snaží prísť na rôzne uľahčujúce postupy v situáciách každodenného života. K týmto činnostiam patrí samozrejme aj lov. Postupom času sa poľovníci zdokonaľovali v znalostiach a technike nie len pri obrane pred divokou zverou ale aj pri love samotnom.

Už pravekí lovci postupne zistili, že lov nemusí prebiehať v bezprostrednej blízkosti so zverou. Ich zbrane boli predovšetkým ruky, palica, či kameň. Aj oni sa zdokonaľovali a prišli na množstvo vecí, ktoré im lov uľahčili a postupne sa dostávali do väčšieho bezpečia a lovili z väčšej vzdialenosti.

Medzi prvé zbrane patrí kameň, či prak. V prírode, kde pravekí lovci žili bolo množstvo mnohotvárnych kameňov v rôznej hmotnosti. Používali ich ako zbraň pri obrane alebo získavaní obživy.
Tieto činnosti ich nútila ďalej vyvíjať svoje zbrane a zdokonaľovať sa v love. Výroba prakov bola úžasným spôsobom, ako bojovať proti zvieratám na väčšiu vzdialenosť.
Ďalšou z prvých zbraní boli kyjak, ktorý sa používal na lov na blízko a jeho účinnosť zvyšovali doplnky ako jedovatá tinktúra alebo hrot na konci a oštep, ktorý je známy aj v dnešnej dobe sa využíval v minulosti hlavne na lov mamutov.