Havran čierny

Havran čierny (Corvus frugilegus L.)

Havran čierny žije v Európe a v Ázii. U nás hniezdi vo väčších alebo menších kolóniách roztrúsený, najmä v južnej časti západného a východného Slovenska, ale aj inde. Cez zimu k nám prilietajú veľké kŕdle havranov, najmä z Ruska. Havran obýva otvorenú poľnohospodársku krajinu a hniezdi v lesíkoch, v parkoch, na cintorínoch, ale aj v budovách (vo vežiach). Je celý čierny a kovovolesklý. Má štíhlejší, nižší a hrotitejší zobák ako vrana. Perie na nohách mu odstáva v podobe nohavičiek. Staré vtáky majú okolo zobáka sivobielu lysinku, ktorá mladým vtákom chýba. Samica znáša koncom marca až začiatkom apríla 3 – 5 vajec, na ktorých sedí 18 – 19 dní. Mláďatá (ktoré sú súce aj na konzum) vyletujú koncom mája – začiatkom júna. Havrany sa živia rastlinou aj živočíšnou potravou, najmä kukuricou, pšenicou, a to aj klíčiacim zrnom – osivom, čerešňami, myšami a hrabošmi, okrem toho aj zdochlinami, rozličnými odpadkami, vajíčkami a mláďatami vtákov a malých cicavcov, ale na malej úžitkovej zveri nespôsobujú veľké škody.