Fretka domáca / Norok európsky

Fretka domáca

Domestikovaná forma tchora obyčajného sa nazýva fretka (Putorius furo). Podľa sfarbenia je buď albinotická, alebo tchorovitá.

 

Norok európsky (Lutreolalutreola L.)

Norok európsky sa podobá tchorovi obyčajnému, ale medzi prstami panvových končatín má plávaciu blanku. Horný a dolný pisk má biely. Obýva horské potoky s husto porastenými brehmi. Živí sa rozličnými živočíchmi, ktoré žijú pri vode a vo vode. U nás je v súčasnosti už vyhubený.

Zriedkavo sa možno v prírode stretnúť s veľmi podobným norkom americkým (mink), ktorý nemá horný pisk biely. Chová sa ako kožušinové zviera na farmách, odkiaľ príležitostne unikne alebo ho vypustia do voľnej prírody. Takto sa rozšíril v Škandinávii ale aj inde.