Drozd čvikotavý

Drozd čvikotavý (Turdus pilaris L.)

Drozd čvikotavý (čvíkotá) je spevavcom. Poznáme ho podľa sivej farby hlavy, záhlavia, chvosta a nad chvostových kroviek, čím sa odlišuje od ostatných drozdovitých. Dosahuje hmotnosť asi 100 g. Na našom území sa vyskytuje aj ako hniezdič (hniezdi v kolóniách), ale v zime tu zimujú najmä severské populácie, a to vo veľkých kŕdľoch, ktoré sa veľmi nápadne a hlasno ozývajú. V zime sa živí najmä borievkami, imelom, jarabinami a inými plodmi. Nemá prakticky nijaký poľovný význam. Jeho divina je chutná a v minulosti sa lovil najmä lapaním do osídiel na lep.